MINDENSZENTEK – HALOTTAK NAPJA

November 1-én és 2-án, a templom és az urnatemető egész nap látogatható, azaz reggel 07.30 – este 20.00 óráig.

November 1-én, szerdán, Mindenszentek főünnepe (parancsolt ünnep), melyet mindannyian szentmisével ünneplünk. Ezen a napon három mise lesz templomunkban, reggel 08.00, délelőtt 10.00 és az ünnepi nagymise este 18.30 órakor, melyet minden elhunytunkért ajánlunk fel. A mise után közösen imádkozunk a templomban az elhunytakért.

November 2-án, csütörtökön, Halottak Napján, szintén három szentmise van, 08.00 órakor, délelőtt 10.00 órakor a kriptában és este 18.30 órakor kezdődik az ünnepi gyászmise az urnatemetőben eltemetettek lelki üdvéért, melyen templomunk énekkara, a Capella Theresiana, Marc-Antoine Charpentier: Requiem című miséjét énekli.A mise után a kriptában imádkozunk az itt nyugvók lelki üdvösségéért.

Búcsú nyerhető elhunytjaink lelki üdvösségéért november 1 – 8 –ig, minden nap, ha meglátogatunk egy temetőt, mely lehet a mi urnatemetőnk is és imádkozunk az elhunytakért, a pápa szándékára, egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet, valamint szentáldozáshoz járulunk.

Bérmálkozásra lehet jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián, személyesen, telefonon (Tel.sz.: 342-0534; 321-8886), vagy e-mailben (E-mail: s.terezplebania@gmail.com). Mindazok jelentkezését várjuk, akik jövőre, 2018 májusára tervezett bérmálás időpontjáig betöltik 14. életévüket, voltak elsőáldozók és szeretnék a Szentlélek megerősítő kegyelmét kérni, felnőtt keresztény életükre. Természetesen a fiatalok mellett olyan felnőttek jelentkezését is várjuk, akiknél bármely okból, de elmaradt a bérmálkozás.

Missziók vasárnapján, templomunkban megtartott adománygyűjtés alkalmával a missziók munkájának támogatására: 103.000.- Ft. jött össze, melyet minden adakozónak hálásan köszönünk, és amelyet a héten továbbítottunk.

Sárosi Dániel orgonista fog közreműködni október 29-én, vasárnap, a 18.30 órai szentmisén, mely egyúttal doktorandusz koncertje is lesz.

Októberben, minden nap, közösen imádkoztuk a rózsafüzért a templomban. A kedves testvéreknek, akik naponta vállaltak előimádkozást hálásan köszönjük és az ő valamint mindannyiunk életére kérjük a Szűzanya, a Rózsafüzér Királynője közbenjárását. Az utolsó októberi ünnepélyes rózsafüzér, október 31-én, kedden, 19.00 órakor kezdődik, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Elsőpénteken, november 3-án, gyóntatás lesz a reggel a mise előtt és alatt, valamint az esti mise alatt is. Az esti mise után, 19.00 órakor a Jézus Szíve Litániát imádkozzuk.

keyboard_arrow_up
X