Ügyintézés

Temetés

 

A halál az emberi élet egyik legdrámaibb pillanata, mind az életből eltávozónak, mind a hátramaradónak. Ebben a nehéz élethelyzetben az egyház szeretne Isten szeretetével, gondoskodásával és vigasztalásával fordulni az emberek felé: ezért adjuk meg a végtiszteletet az elhunyt testének, ezért kérjük örök üdvösségéért az Istent, s ezért imádkozunk a gyászoló család vigasztalását kérve.

Ha szerettünk eltávozott a földi életből, és számára temetést kérünk, akkor azt a plébániai irodán, hivatali időben jelenthetjük be. A munkatárssal itt a következőket kell megbeszélnünk:

adatfelvétel – a halottak anyakönyvezéséhez szükséges adatok bediktálása, amelyben segítségünkre lehet (de nem feltétlenül szükséges) a halotti bizonyítvány;
személyes kérések megbeszélése – a búcsúztató felvétele, esetleges kérések, kívánságok megbeszélése a temetés kapcsán;
a pontos feltételek egyeztetése – több módon lehet temetkezni, a templomi urnatemetőtől kezdve a városi temetőkig, minden esetben más és más feltételek érvényesülnek. Ezekről pontos felvilágosítást ad irodai munkatársunk.

 

Anyakönyvi kivonatok

 

Minden plébánián vezetünk anyakönyveket. Ezekből az alábbi kivonatok kérhetők:

 • keresztelési anyakönyvi kivonat
 • házasságkötési anyakönyvi kivonat
 • temetési anyakönyvi kivonat

Ezen kivonatokat a plébániai iroda hivatali időben állítja ki. Amennyiben egy anyakönyvi kivonatra egyházi (hivatalos) célból van szükségünk, a kiállítás díjtalan. Amennyiben személyes célokra igényeljük, akkor a kiállítás díja 1000 Ft.

A plébániai anyakönyvekben való kutatás nem egyházi személynek nem megengedett.

 

Miseszándék kérése

 

Miseszándék kérhető

 • az irodában hivatali időben (ld. ott)
 • a sekrestyében vasárnaponként, a szentmisék előtt ill. után

A miseszándékok mondásának központilag rögzített díjszabása:

 • csendes mise: 2.000.- Ft (hétfőtől szombatig a reggel 8 órai szentmise)
 • orgonás mise: 4.000.- Ft (hétfőtől szombatig az esti fél 7-es szentmise és minden vasár- ill. ünnepnapi szentmise)

 

Szentségkiszolgáltatás

 

A szentségek olyan látható jelek, amelyek a láthatatlan isteni ajándékot, kegyelmet jelenítik meg és valósítják meg. Az egyház hét szentséget kapott Krisztustól:

 1. keresztség
 2. bérmálás
 3. oltáriszentség
 4. bűnbánat szentsége
 5. betegek szentsége
 6. egyházi rend
 7. házasság

Aki egy szentségben szeretne részesülni, annak kellőképpen fel kell rá készülnie. Ezt a célt szolgálják a különféle plébániai csoportok, közösségek.

Ezen felül természetesen a szentségek felvételének megvan a maga hivatalos módja is. A ,,papírügyeket” a plébániai irodán végezhetjük, hivatali időben.

keyboard_arrow_up
X