Szentföldön élő keresztények megsegítésére megtartott országos adománygyűjtés alkalmával 178.200.- Ft. jött össze templomunkban, melyet hálásan köszönünk és a héten továbbítottunk.

Virágvasárnappal, megkezdődik a Nagyhét. Délelőtt 10.00 órakor barkaszentelés, ünnepi bevonulás, Jézus jeruzsálemi bevonulását megjelenítve, majd pedig a Passiót a Capella Theresiana énekli és szentmise. Szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket és családokat, hogy az ünnepi bevonulásban a gyerekek szórják a pálma és barka ágakat, valamint ruhákat Jézus elé. Gyülekező 09.45-től a sekrestyénél és a feladatok elosztása. Aki a 09.00 órai diákmisére jött is maradjon itt és a bevonulás szertartása után elmehet. Azoknak a gyerekeknek, akik a 10.00 órai misére jönnek, elől az első padokban lesz fenntartott helye.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK:

A nagyhét első három napján a szokásos miserend van. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincsen reggel szentmise, hanem csak az esti 18.30 órai szertartások lesznek.

NAGYCSÜTÖRTÖK: március 29.

08.00 – 09.00: Gyóntatás

10.00: Krizmaszentelési koncelebrációs szentmise Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mutatja be a főegyházmegye papjaival a Szent István Bazilikában

18.30: Az Utolsó Vacsora Ünneplése, Koncelebrációs szentmise, Lábmosás szertartása, Oltárfosztás, Lamentációk, melyet a Capella Theresiana vezet

20.00 – 22.00: Gyóntatás

NAGYPÉNTEK: március 30.

08.00 – 09.00: Gyóntatás

15.00: Keresztút, Sík Sándor versét, Dunai Tamás színművész imádkozza

18.30: Az Úr Szenvedésének Ünneplése (Csonkamise), Passió, melyet a Capella Theresiana énekel, Egyetemes könyörgések, Hódolat a Szent Kereszt előtt, Szentáldozás, Jézus testének sírba helyezése, imavirrasztás, melyet a hétfő esti szentségimádás imacsoportja vezet.

20.00 – 22.00: Gyóntatás

NAGYSZOMBAT: március 31.

08.00 – 22.00: A Szent Sír látogatható

08.00 – 09.00: Gyóntatás

18.30: Urunk Feltámadásának Ünneplése, Húsvéti Vigília szertartása, Tűzszentelés, Húsvéti Gyertyaszentelés, Húsvéti Örömének, Olvasmányok, Felnőtt keresztelés, Vízszentelés, Ünnepi Szentmise

20.30: Feltámadási Körmenet

A körmenet után húsvéti agapéra hívjuk a testvéreket az alagsori hittanterembe, melyet a szerdai felnőtt hittancsoport készít.

HÚSVÉTVASÁRNAP: április 1.

Vasárnapi miserend.

09.00: Szentmise után, ételszentelés

10.00: Húsvéti Ünnepi Nagymise, melyen elhangzik: Michael Haydn: D-moll miséje

HÚSVÉTHÉTFŐ: április 2.

Három szentmise van: 08.00; 10.00; 18.30 órakor

 

keyboard_arrow_up
X