Úrnapján, Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, délelőtt 10.00 órakor kezdődik az Ünnepi Nagymise, mely után, kb. 11.15-kor indul az Úrnapi Körmenet. Hívjuk a most elsőáldozott, valamint a hittanos gyerekeket, családjukkal együtt, hogy ők hintsék a virágszirmokat az Oltáriszentség előtt. Úrnapján, a körmenet miatt a 12.00 órai mise elmarad! Aki imádságos lélekkel részt vett a körmeneten – a szokott feltételek mellett – teljes búcsúban részesül.

Úrnapja estéjén, a 18.30 órakor a szentmisén, Mozart: D-dur miséjét énekli zenekari kísérettel, és utána, 19.30 órakor az Úrnapi Vesperást többszólamú motettákkal a Capella Theresiana. Kórusunk ezzel zárja le az idei évadját és majd szeptembertől térnek vissza ismét. Köszönjük egész évi szolgálatukat a liturgiákon!

Nyári mise-és gyóntatási rend. A három nyári hónapban, vasárnaponként, a 09.00 órai diákmisék elmaradnak, helyette 08.00 órakor vannak a reggeli szentmisék. A többi szentmise időpontja változatlan marad, azaz vasárnapokon: reggel 08.00, délelőtt 10.00, déli 12.00 és este 18.30 órakor; hétköznapokon: reggel 08.00 és este 18.30 órakor. A gyóntatások rendje, csak a szabadságolások idején változik, de az adott hét gyóntatási rendjét mindig egy héttel előtte a vasárnapi hírlevélben közöljük. Aki azon a héten szeretné elvégezni szentgyónását, kérjük, kísérje figyelemmel a heti hírlevelet.

Jézus Szent Szívének főünnepe, június 8-án, ezen a héten, pénteken lesz. Az ünnepi mise este 18.30 órakor kezdődik, amely után, 19.15 órakor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Pap-és diakónusszentelés lesz az Esztergomi Főszékesegyházban, ezen a héten, szombaton, június 9-én, 10.30 órakor. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Főegyházmegyénk számára, három új papot, két új diakónust, valamint négy állandó diakónust szentel. Aki teheti, jöjjön el, vagy ha nem tud, akkor itthon, lélekben imádkozzon velünk együtt, új papjainkért és diakónusainkért.

Dr.Hajnal Róbert protonotárius kanonok, ny.plébános atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Róbert atya 2014-2017-ig, szolgált nálunk a Szent Teréz templomban nyugdíjasként, mint kisegítő. Kedves papi egyéniségére, mindenkor felkészült és tartalmas szentbeszédeire és gyóntatóként bölcs tanácsaira, mindig hálás szeretettel gondolunk. Gyémántmiséje, június 17-én, két hét múlva vasárnap, 10.30 órakor lesz a Béke téri Szent László templomban, ahol 25 éven át volt plébános. Minden kedves terézvárosit szeretettel vár erre a hálaadó misére és utána a plébánia udvarára agapéra. Az angyalföldi, Béke téri templom, tőlünk, a legkönnyebben a 105-ös autóbusszal közelíthető meg, mely az Andrássy útról egészen a Béke térig visz és a templom előtt áll meg.

Az úrnapi oltárok díszítéséhez adott virágokat és adományokat hálásan köszönjük. Külön köszönet illetve azokat, akik az oltárok előkészítését és az idén is gyönyörű feldíszítését végezték, az Oltáriszentség tiszteletére. Isten áldjon meg mindenkit jóságáért! 

keyboard_arrow_up
X