Országos adománygyűjtés volt a Missziók munkájának támogatására, az elmúlt vasárnap. Templomunkban 152.600.- Ft. jött össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak és amelyet a héten továbbítottunk.

Rózsafűzért imádkoztunk október hónapban minden este templomunkban. Az utolsó ünnepélyes rózsafűzér imádság, október 31-én, szerdán, 19.00 órakor lesz, melyre várjuk kedves testvéreinket és azokat, akik segítettek a hónap során az imádság vezetésében.

Mindenszentek főünnepén, november 1-én, csütörtökön, mindannyian szentmisével ünneplünk (parancsolt ünnep), ezért templomunkban három mise lesz, reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00-kor és este 18.30 órakor. Az esti lesz az ünnepi nagymise, amely után halottak napja előesti imát imádkozunk minden elhunytunkért.

Halottak Napján, november 2-án, pénteken – mely egyúttal elsőpéntek is – szintén három szentmise lesz, reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00 órakor a kriptában és este 18.30 órakor kezdődik az ünnepi gyászmise, melyen Fauré: Requiem című miséje hangzik el melyet a Capella Theresiana énekel. Utána a kriptában imádkozunk az itt eltemetettek lelki üdvösségéért. Várjuk minden kedves testvérünket és különösen az altemplomunkban nyugvó elhunytak hozzátartozóit.

Teljes búcsú nyerhető elhunytjaink lelki üdvösségért november 1-től nyolc napon át minden nap, ha meglátogatunk egy temetőt és imádkozunk az elhunyt üdvösségéért egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot a pápa szándékára, valamint szentáldozáshoz járulunk. Ez a temető lehet a mi urnatemetőnk is. Éljünk ezzel az Egyházunk adta lehetőséggel, hogy segítsük a szenvedő egyház tagjait az Örök Élet felé.

A templom és az urnatemető, november 1 – 3 – ig egész nap, 07.30 – 20.00 óráig; november 4-én, vasárnap, 08.30 – 19.30 –ig tart nyitva. A plébánia hivatal november 1-én és 2-án zárva tart.

keyboard_arrow_up
X