Templomunk karácsonyi programjai:

  • December 24-én, hétfőn, nincsen szentmise a templomban. A pásztorjáték 15.00 órakor kezdődik a hittanos gyerekek szereplésével és hitoktatóink rendezésében. A templom reggel 08.00 – 12.00-ig és 14.30 – 16.00 óráig lesz nyitva. Az éjféli mise előtt, 23.30-kor nyitjuk újra a templomot, amikor is gyóntatás és karácsonyi orgonamuzsika lesz. Éjfélkor a kis Jézus szobrának jászolba helyezése és Éjféli mise.
  • December 25-én, kedden, Karácsony Főünnepén, vasárnapi miserend van, azaz reggel 09.00-kor a pásztorok miséje, délelőtt 10.00 órakor az ünnepi nagymise, melyen a Budapesti Énekes Iskola, J.Haydn: Márizelli miséjét énekli, majd 12.00 és este 18.30-kor.
  • December 26-án, szerdán, Szent István első vértanú ünnepén, karácsony másodnapján, három szentmise lesz, reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor.
  • December 27-én, csütörtökön, Szent János apostol ünnepén, az esti 18.30 órai mise végén borszentelés, „János-áldás” lesz, melyre elhozhatjuk saját, esetleg új borukat megáldani.
  • December 30-án, Szent Család vasárnapján, a misék végén külön áldásban részesítjük a családokat, ezért kérjük, hogy ezen a vasárnapon, lehetőleg együtt jöjjenek a családtagok valamelyik szentmisére.
  • December 31-én, hétfőn, Szent Szilveszter pápa napján, 18.30 órakor évvégi hálaadó szentmise és beszámoló lesz a plébánia 2018. évi tevékenységéről. Szilveszter éjszaka, 23.30-tól csendes Szentségimádás, éjfélkor Szentségiáldás és a himnuszok eléneklése, majd pedig újévköszöntés a hittanteremben.
  • Január 1-én, kedden, Szűz Mária Isten Anyja főünnepén, Újév napján, vasárnapi miserend van, azaz délelőtt 09.00, 10.00, 12.00-kor lesznek szentmisék és este 18.30 órakor kezdődik az ünnepi nagymise.
  • Január 6. Vízkereszt főünnepe (parancsolt ünnep) az idén vasárnapra esik, ezért vasárnapi miserend van. A délelőtt 10.00 órai ünnepi nagymisén vízszentelés, valamint 5 felnőtt keresztelése és még 5 felnőtt elsőáldozása lesz. Ezen a szentmisén a Capella Theresiana vízkereszti motettákat énekel.
  • A templom és az urnatemető, december 25-január 1-ig, ünnepi rend szerint tart nyitva. A részletes nyitvatartási rend a hírlevélben és hirdetőtáblán is megtalálható. A plébánia hivatal a két ünnep között egy napon, december 28-án lesz nyit

 

 Kedves Testvéreinknek

áldott, békés, szent karácsonyt kívánunk!

Várunk Mindenkit az ünnepekre!

 

keyboard_arrow_up
X