December 30-án, Szent Család vasárnapján, a misék végén külön áldásban részesítjük a családokat, ezért kérjük, hogy ezen a vasárnapon, lehetőleg együtt jöjjenek a családtagok valamelyik szentmisére.

December 31-én, hétfőn, Szent Szilveszter pápa napján, 18.30 órakor évvégi hálaadó szentmise és beszámoló lesz a plébánia 2018. évi tevékenységéről. Szilveszter éjszaka, 23.30 órától csendes Szentségimádás, éjfélkor Szentségi áldás és a himnuszok eléneklése, majd pedig újévköszöntés a hittanteremben.

Január 1-én, kedden, Szűz Mária Isten Anyja főünnepén, Újév napján, vasárnapi miserend van, azaz délelőtt 09.00, 10.00, 12.00-kor lesznek szentmisék és este 18.30 órakor kezdődik az ünnepi nagymise.

Január 6. Vízkereszt főünnepe (parancsolt ünnep) az idén vasárnapra esik, ezért vasárnapi miserend van. A délelőtt 10.00 órai ünnepi nagymisén vízszentelés, valamint 5 felnőtt keresztelése és még 4 felnőtt elsőáldozása lesz. Ezen a szentmisén a Capella Theresiana vízkereszti motettákat énekel.

Elsőpénteken, január 4-én, a reggeli és esti mise előtt és alatt lesz gyóntatás.

Elsőpénteken, január 4-én, 19.00 órakor Jézus Szíve litánia, utána orgonakoncert lesz, és 20.00 órakor a Zeneakadémia Egyházzene Tanszaka vízkereszti matutínumot énekel.

Szívesen elmegyünk a kedves testvérekhez házat szentelni Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan. Jelentkezni lehet az atyáknál, a sekrestyében és az irodában.

A templom és az urnatemető január 1-ig, ünnepi rend szerint tart nyitva. A részletes nyitvatartási rend a hírlevélben és hirdetőtáblán is megtalálható. A plébánia hivatal január 2-tól, szerdától lesz nyitva.

Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek és plébániánk híveinek, nekünk atyáknak eljuttatott karácsonyi jókívánságokat és ajándékokat és kívánunk Kegyelmekben Gazdag Új Esztendőt!

keyboard_arrow_up
X