A múlt vasárnap megtartott adománygyűjtés alkalmával, mely a Püspöki Konferencia rendelkezésére, a Katolikus Iskolák fenntartásának támogatására volt, templomunkban 181.700.- Ft. gyűlt össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak, és amelyet a héten továbbítottunk.

Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú emléknapján, március 4-én, hétfőn, az esti mise után, 19.15-kor vesperást imádkozunk Pest-Belváros Esperes kerületének papjaival és énekesekkel. A zsolozsmát vezeti Balogh Piusz O.Praem. premontrei apát és beszédet mond Ullmann Péter O.Praem. premontrei atya. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, különösen azokat a testvéreket, akiknek hozzátartozó a kommunista diktatúra idején üldözést szenvedtek.

HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a nagyböjt, Krisztus Urunk kínszenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére felkészítő szent negyven nap. Március 6-án, este 18.30 órakor kezdődik a nagymise, melyen hamuszentelés, hamvazkodás lesz. Várjuk minden kedves testvérünket, hogy közösségben, imádkozva kezdjük az idei nagyböjtöt.

Böjti fegyelem a nagyböjtben: Hamvazószerdán és majd Nagypénteken szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy a húsételtől minden 14 és 60 év közötti megkereszteltnek tartózkodnia kell és csak háromszor étkezhet, egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntekjein pedig nem fogyasztunk húsételt. Fontos azonban, hogy imádsággal és a jócselekedetekkel is megszenteljük ezt az időszakot.

Keresztutat járva imádkozunk nagyböjt péntekjein, 17.45 órakor a templomban. Az első alkalom, ezen a héten, pénteken, március 8-án lesz.

Jegyesoktatás indul nagyböjtben olyan párok számára, akik az idén szeretnének egyházi házasságot kötni, csütörtökönként, 20.00 órakor a sekrestye fölötti hittanteremben. A hat alkalomból álló jegyeskurzusra jelentkezni lehet a plébánia hivatalban vagy személyesen az első oktatáson, ezen a héten, csütörtökön, március 7-én.

Nagyböjti Szentföldi Zarándoklatunk, március 10-én, jövő vasárnap indul. Találkozás hajnali 04.00 órakor a Liszt Ferenc repülőtér 2B terminálján. A 40 zarándok szeretettel fog imádkozni az itthon lévőkért, egész egyházközségünkért, kérjük, hogy itthon lévők is imádkozzanak a zarándokokért. Hétfőn, reggel 09.00 órakor lesz Jeruzsálemben, a Via Dolorosa kezdeténél a szentmise, melyet a terézvárosi plébánia közösségének minden tagjáért ajánlunk fel. Lélekben együtt leszünk Krisztus Keresztútján.

Csíksomlyói Zarándoklat Ferenc pápával. Plébániánk idei tavaszi zarándoklata a nagy történelmi eseményre, a Szentatya csíksomlyói szentmiséjére lesz, május 31 – június 3 –ig. Még hat hely van, melyre lehet jelentkezni a plébánia hivatalban a repülőjegy árának befizetésével.

Köszönjük az adományokat, melyeket a templombelső, illetve a sekrestye felújítására kaptunk és szívesen fogadunk továbbra is. A munkálatok befejeződtek, a sekrestye is újra a helyén működik. Ugyanakkor köszönjük a megértő segítséget és türelmet a hangosítással kapcsolatos nehézségek miatt is. Az új oltár, valamint mobil mikrofon már meg van, csupán az ambó mikrofon nem készült még el. A hangerővel, az érthetőséggel kapcsolatos észrevételek szívesen fogadjuk és köszönjük.

keyboard_arrow_up
X