Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésre elhozott adományokat hálásan köszönjük minden adakozónak. Köszönjük az ajánlott rászorulókat, akiket kiértesítettünk és ezen a héten vehetik át a csomagokat.

Keresztutat járunk nagyböjt péntekjein 17.45 órai kezdettel. Ezen a héten, április 12-én, plébániánk Asszony-és Férfikörének tagjai, a Szent István Lovagrenddel közösen imádkozzák, Zarka Zsóka és Dénes vezetésével.

Virágvasárnappal, április 14.-vel megkezdődik a Nagyhét. A délelőtt 10.00 órai nagymise elején barkaszentelés és ünnepi bevonulás lesz a templomba, emlékezve Jézus jeruzsálemi bevonulására. Kérjük a hittanosokat és a gyerekeket, hogy szüleikkel együtt maradjanak itt a 09.00 órai diákmise után erre a szertartásra, illetve várjuk a családokat és a testvéreket 10.00 órára. A gyerekek a templom udvarán kapják meg a barkákat, pálmaágakat és ruhákat, melyeket a templomban majd a földre terítenek Jézus elő, ahogyan ezt a jeruzsálemi gyerekek is tették. Az ünnepi bevonulás után szentmise, melyben a Passiót, templomunk énekkara, a Capella Theresiana énekli.

A Nagyhét Szent Háromnapján csak este 18.30 órakor vannak szertartások. Nagycsütörtökön, április 18-án az Utolsó Vacsora emlékére, melyben a lábmosás szertartása. Nagypénteken, április 19-én, délután 3 órakor Keresztút, amikor is Sík Sándor versét Sáfár Mónika színművésznő imádkozza, este Urunk Szenvedésének ünneplése, amelyben a Passiót a Capella Theresiana énekli. Nagyszombaton, április 20-án, a templom egész nap nyitva tart. A Húsvéti Vigília szertartásában négy felnőtt keresztelése is lesz és kb. 20.30-kor indul a Feltámadási körmenet.

Toneheimi norvég zeneiskola növendékeinek koncertje, ezen a héten, április 10-én, szerdán, 19.00 órakor lesz templomunkban.

Családok Keresztútja az Andrássy úton, a Regnum Christi Mozgalom szervezésében, április 13-án, szombaton lesz. Indulás 15.00 órakor az Oktogontól, majd pedig a Hősök terén, kb. 16.15-kor szentmise. Várják a családokat és minden kedves testvérünket, hogy e tanúságtevő keresztúton megmutathassuk Istenünk áldozatvállalását és mérhetetlen szeretetét a világ felé.

Országos adománygyűjtés a Szentföldön élő keresztények megsegítésére, a Püspöki Konferencia rendelkezésére, a mai vasárnapon, április 7-én van minden katolikus templomban. Mi is erre a szándékra kérjük a testvérek szíves adományait.

Szintén a Püspöki Konferencia felhívása, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadó 1%-t, kérjük, ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak. Ennek módjáról tájékozódhatnak a nav.gov.hu vagy az egyszazalek.katolikus.hu honlapokon.

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a héten elkészült a templom hangosításának javítása és megérkeztek az új mikrofonok is. Ezúton szeretnénk megköszönni az adakozóknak erre a célra szánt adományait. Várjuk a szíves észrevételeket a templom hangosításával kapcsolatban.

Nagyheti és Húsvéti

programok az Avilai Nagy Szent Teréz templom

 

Április 14. Virágvasárnap, 10.00 óra

Ünnepi bevonulás, Passió, Nagymise

Közreműködik: Capella Theresiana

Április 18. Nagycsütörtök, 18.30 óra

Utolsó Vacsora emlékére szentmise

20.00: Lamentációk,közreműködnek: Capella Theresiana tagjai

Április 19. Nagypéntek

15.00 óra  Keresztút: Sík Sándor versét

                     Sáfár Mónika színművésznő imádkozza

18.30 óra Úr szenvedésének ünneplése

Passió, Kereszthódolat, Áldoztatás, Szent Sír megnyitása

Közreműködik: Capella Theresiana

Kb. 20.30: Imavirrasztás Jézus sírjánál

Április 20. Nagyszombat

18.30 óra Húsvéti Vigília szertartás

Tűz-és Húsvéti gyertyaszentelés, Ige-liturgia, Keresztelés, Ünnepi Nagymise

20.30-kor: Feltámadási körmenet

Április 21. Húsvétvasárnap

09.00 órai mise végén ételszentelés

10.00 óra Húsvéti Ünnepi nagymise, melyet Dr.Cserháti Ferenc püspök mutat be

Elhangzik: W.A.Mozart: Missa Brevis c miséje Bp-i Énekes Isk.

12.00; 18.30 órai misék

Április 22. Húsvéthétfő

Szentmisék: 08.00; 10.00; 18.30 órakor

keyboard_arrow_up
X