Szentföld keresztényeinek támogatására megtartott adománygyűjtés eredménye templomunkban 144.500.- Ft. volt, melyet minden adakozónak hálásan köszönünk, és amelyet a héten továbbítottunk.

Virágvasárnappal, megkezdődik a Nagyhét. A délelőtt 10.00 órai ünnepi nagymise elején barkaszentelés és ünnepi bevonulás lesz a templomba, emlékezve Jézus jeruzsálemi bevonulására. A gyerekek terítik majd a bevonuló Jézus elé a barka-és pálmaágakat, valamint a ruhákat. Az ünnepi bevonulás után szentmise, melyben a Passiót, a Capella Theresiana énekli.

A Szentháromnap Ünnepi rendje:

  • A szentháromnapon nincsen reggel mise, az Egyház este ünnepel, melyek 18.30-kor kezdődnek.
  • Gyóntatás van nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat reggel 08.00 – 09.00 –ig, valamint nagycsütörtökön, nagypénteken, az esti szertartás végétől 22.00-ig. A szertartások alatt nincs.

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK

10.00 óra: Krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában, melyet Erdő Péter bíboros mutat be a Főegyházmegye püspökeivel és papjaival.

18.30 óra: Utolsó Vacsora emlékére koncelebrációs szentmise, melyben a lábmosás szertartása.

20.00: Lamentációk, közreműködnek: Capella Theresiana tagjai

Április 19. NAGYPÉNTEK

15.00 óra: Keresztút: Sík Sándor versét Sáfár Mónika színművésznő imádkozza

18.30 óra: Úr szenvedésének ünneplése (Csonkamise), melyben Passió, Kereszthódolat, Áldoztatás, Szent Sír megnyitása.

Közreműködik: a Capella Theresiana

Kb. 20.30: Imavirrasztás Jézus sírjánál

Április 20. NAGYSZOMBAT

18.30 óra: Húsvéti Vigília szertartás, melyben Tűz-és Húsvéti gyertyaszentelés, Ige-liturgia, Felnőtt Keresztelés, Ünnepi Nagymise.

20.30: Feltámadási körmenet

Húsvét Ünnepi rendje:

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP

09.00 órai mise végén húsvéti ételszentelés

10.00 óra: Húsvéti Ünnepi nagymise, melyet Cserháti Ferenc püspök mutat be.

Elhangzik: W.A.Mozart: Missa Brevis „Spatzenmesse” a Bp-i Énekes Iskola előadásában.

Szentmisék vannak még: 12.00 és 18.30 órakor.

Április 22. Húsvéthétfő

Három szentmise van templomunkban: 08.00; 10.00; 18.30 órakor

A templom nagyszombaton egész nap, a nagyhét többi napján hétköznapi, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ünnepi rend szerint tart nyitva. A plébánia hivatal nagycsütörtöktől húsvéthétfőig zárva.
keyboard_arrow_up
X