Krisztus, a világmindenség Királya főnnepe van, mely az Egyházi Év utolsó vasárnapja.

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez, kapcsolódóan az országos Karitász támogatására megtartott adománygyűjtés eredménye templomunkban 198.700.- Ft. volt, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak, és amelyet a héten továbbítottunk.

Bérmálási előkészítő indult ezen a héten, olyan fiatalok számára, akik már voltak elsőáldozók és legalább jövőre betöltik a 14. életévüket, vagy olyan felnőtteknek, akiknek bármilyen okból, de elmaradt a bérmálkozásuk és szeretnének megbérmálkozni. Az előkészítő alkalmak kéthetenként szerdán vannak, egészen jövő év május végéig, a bérmálkozás várható időpontjáig. Az első, bevezető óra után, a következő alkalommal, december 4-én, szerdán, 18:00 órakor a plébánia Közösségi termében még be lehet kapcsolódni az előkészítőbe.

„Agnus Dei” címmel, az Oltáriszentség tiszteletéről Magyarországon nyílt kiállítást, ma délután 17.00 órakor, közösen tekintjük meg a Pesti Vigadóban, melyre minden hely betelt. A jelentkezettek számára a találkozás 16:45-kor a Vigadó előtt.

Zoltán atya, együtt mutat be szentmisét szemináriumi évfolyamtársaival, november 25-én, hétfőn, 18.30 órakor, melyre szeretettel várja a kedves a testvéreket is. Közreműködnek a Bartók Zenekonzervatórium fúvós növendékei.

Nyílt-este lesz a Budapesti Központi Szemináriumban, november 29-én, pénteken, melyre várják a papság iránt érdeklődő, 16 és 35 év közötti fiatalembereket. A találkozó 18:00 órakor a Szeminárium közösségi termében (Bp. V.ker. Papnövelde u. 5-7.) szentmisével kezdődik, utána pedig beszélgetés a kispapokkal.

Advent 1. vasárnapján, december 1-én, egy hét múlva, ünnepeljük, templomunk megáldásának 210. évfordulóját (1809–2019), a 10:00 órai ünnepi szentmisén. Van még néhány hely plébániánk közösségei részére, melyeknek 1-1 tagja imádságot (hívek könyörgését) fogalmaznának meg az élő templomért, az Egyházért, plébániánkért és egy templomszentelési gyertyát, körmenetben, az oltárhoz hoznának. Jelentkezni a sekrestyében lehet. A templomszentelés évfordulóján, Leopold Mozart: Missa Brevise hangzik el, melyet a Capella Theresiana énekel. Kérjük, hogy ha ismertek olyan egykori terézvárosiakat, akik már elkerültek innen, de régen ide jártak, adjátok tovább nekik meghívásunkat, erre a jelentős évfordulóra.

Adventi koszorúkészítés lesz hittanos gyermekek részére, november 30-án, szombaton, 10:00 órától a plébánia alagsori hittantermében. Várjuk a gyerekeket szüleikkel együtt.

Templomkerti Betlehem megáldása, advent 1. vasárnapján, december 1-én, a 09:00 órai diákmise végén és a 10:00 órai templomszentelési ünnepi mise előtt lesz, ahol újra találkozhatnak a gyerekek az élő betlehemi állatokkal.

Az első adventi gyertyagyújtás, november 30-án, szombaton, este 18:00 órakor lesz. A közös imádsággal és elmélkedéssel megtartott gyertyagyújtások, mindig advent szombatjain, ugyanebben az esi 18:00 órai időpontban lesznek.

Advent hétköznapjain, Roráté-misék lesznek, december 2 – 23 –ig, reggel 07:00 órakor, így ezeken a napokon a 08:00 órai misék elmaradnak. Minden héten, hétfőn, kedden, pénteken és szombaton gyóntatás is lesz a Roráté misék alatt.

Adventi lelki-esténken, december 7-én, szombaton, 18:00 órakor a gyertyagyújtást, valamint a 18:30 órakor kezdődő szentmisében az elmélkedést vezet Dr.Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, aki utána gyóntat.

A Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra meghívó Missziós Kereszt, országjárása során Karácsonykor érkezik templomunkba, azaz december 25 – január 2 –ig. Ozsvári Csaba művészi alkotása, a Magyar Szentek és Boldog Ereklyéit tartalmazó Missziós Kereszt itt tartózkodásának idején, előre jelezzük, a következő programokat:

  • Missziós Kereszt Ünnepélyes Fogadása: december 25. 10 óra, majd a karácsonyi nagymisét Cserháti Ferenc püspök mondja, elhangzik: W.A.Mozart: D-dur miséje

  • Családok Szentmiséje, Tanúságtételek, Családok Megáldása: december 29. vasárnap 10 óra. Közreműködnek: a Benyus Családi Kamaraegyüttes

  • Szentségimádások: december 30. 19 órakor, melyet az Imavirrasztó csoport vezet és december 31. Szilveszterkor, 23:30 óra, melyen az Imperfektum Együttes közreműködik.

  • Eucharisztikus Kongresszus Évének Köszöntése az Újévi Szentmisén, január 1. este 18:30 órakor, melyet Michael August Blume SVD érsek, apostoli nuncius mond.

  • Missziós Kereszt Ünnepélyes Búcsúztatása: január 2. 18:30 órakor, melyen a Capella Theresiana, Liszt Ferenc: Missa Choralis c. miséjét énekli.

Törökországba meghirdetett jövő évi zarándoklatunkra, még hétfőn minden hely betelt. Jelenleg 18-an vannak már a várólistán. Kérjük, hogy aki szeretne még jelentkezni, tegye meg a plébánia hivatalban, nevének és elérhetőségének megadásával, mert ha lesz elegendő pótjelentkező, akkor egy 2. csoportot is indítunk szeptemberben.

keyboard_arrow_up
X