Keresztény-Zsidó imaóra az ökumenikus imahét lezárásaként, január 26-án, vasárnap délután 17.00 órától templomunkban van, melyen Erdő Péter bíboros és Darvas István főrabbi mondanak beszédet. Imát mondanak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői. Közreműködik: Fekete László főkántor és az Imperfectum Együttes.

Alapvető hittan indult, olyan felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, vagy gyermekkorukban megkeresztelték őket, de már nem voltak elsőáldozók. A 12 részből álló kurzusba, még ezen a héten, be lehet kapcsolódni, január 28-án, kedden 19.00 órakor a plébánia közösségi termében.

Dr.Fodor Réka előadása az afrikai orvosmissziós munkájáról, mely rendkívül érdekesnek ígérkezik, január 30-án, csütörtökön, 19.00 órakor az alagsori hittanteremben lesz. A Férfikör szervezésében, a Biblia órás csoportot is és minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Urunk bemutatása a templomban – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, jövő vasárnap, február 2-án lesz. A gyertyaszentelés, gyertyás körmenet és ünnepi nagymise, este 18.30 órakor kezdődik, melyen a Schola Academica énekel. Mivel ez az ünnep az Istennek szentelt élet napja, ezért ebben az esti ünnepi szentmisében, tanúságot tesz szerzetesi hivatásáról Farkas Ágnes SDR nővér, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának tartományfőnöknője.

Lourdes-i Kilencedet imádkozunk betegeinkért, február 3-11-ig, hétköznapokon este 19.00 órakor, vasárnap, 18.00 órakor. A rövid elmélkedésből, egy tized rózsafüzérből, gyertyás körmenetből álló imádságra szeretettel hívjuk betegeinket, gondozóikat és mindazokat, akiknek beteg hozzátartozója van.

Betegek Kenete Szentségét, a Lourdes-i Szűzanya jelenésének napjához, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan közösségben szolgáltatjuk ki mindazoknak, akik ezt kérik, február 9-én, vasárnap, délelőtt 10.00 órai nagymisén. A lelki felkészülés, előtte szombaton, február 8-án, 10.00 órától lesz. Várjuk azoknak a testvéreinknek a jelentkezését, akik már elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen betegséggel küzdenek. Jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy a plébánia hivatalban, személyesen vagy telefonon, illetve emailben.

Akolitusok avatására kerül sor templomunkban. Zarka Dénes, a plébánia képviselőtestületének elnöke, állandó diákonussá szentelésére készül, mely várhatóan az idén júniusban lesz. A szentelés előtt az un. kisebb rendek közül a másodikban, az akolitátusban részesül, három másik társával együtt, február 9-én, vasárnap, a 18.30 órai szentmisében, melyet Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök mutat be. Minden kedves terézvárosi testvérünket szeretettel várunk.

keyboard_arrow_up
X