Betegek Kenete Szentségét, a mai vasárnapon, február 9-én, a délelőtt 10.00 órai nagymisén szolgáltatjuk ki azok számára, akik ezt kérték, erre lélekben felkészültek és a megszentelő kegyelem állapotában vannak (gyónás, szentáldozás).

Lourdes-i Kilencedet imádkozunk betegeinkért, február 3-11-ig, hétköznapokon este 19.00 órakor, vasárnap, 18.00 órakor. A rövid elmélkedésből, egy tized rózsafüzérből és gyertyás körmenetből álló imádságra szeretettel hívjuk betegeinket, gondozóikat és mindazokat, akiknek beteg hozzátartozója van. Az ünnepélyes záró imádság, a Lourdes-i Szűzanya jelenésének napján, február 11-én, kedden, 19.00 órakor lesz.

Szent Balázs püspök, vértanú emléknapjához kapcsolódóan, Balázs-áldás szentelményében részesítjük mindazokat, akik február 3-án, nem tudtak eljönni, a mai vasárnapon, a szentmisék végén. Ebben az áldásban minden megkeresztelt részesülhet.

Akolitusok avatására kerül sor templomunkban. Zarka Dénes, a plébánia képviselőtestületének elnöke, állandó diákonussá szentelésére készül, mely várhatóan az idén júniusban lesz. A szentelés előtt az un. kisebb rendek közül a másodikban, az akolitátusban részesül, három másik társával együtt, ma, február 9-én, vasárnap, az esti 18.30 órai szentmisében, melyet Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök mutat be. Minden terézvárosi testvérünket szeretettel várunk.

Önkéntes beteglátogató képzést szervez a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség, mely február 15-én, e héten szombaton indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet.

Szállás kérés az Eucharisztikus Kongresszus idejére. Szeptember 13. és 20. között zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a Kárpát-medencéből és világ minden tájáról várunk zarándokokat, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk élő Krisztust, és hogy tanúságot tegyünk a világ felé Isten szeretetéről. „Hospis venit, Christus venit”, azaz, „ha vendég jön, Krisztus jön” – tartja a mondás. Sokak számára akkor válik lehetségessé a részvétel, ha tudunk nekik szállást biztosítani. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy legyenek vendéglátóik a Kongresszusra érkezőknek az egész hétre, vagy csak néhány napra, különös tekintettel a szept. 18-20-i hétvégére, amikorra a legtöbb résztvevő várható. Bővebb információt a szállásadásról ezen a címen találhatunk: http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Misszios_kuldotteknek/2020/csaladi_szallashelyek_felajanlasarol.pdf

Egyházi hozzájárulás (adó) befizetése 2020-ra. Mindazok számára, akik az elmúlt években fizettek egyházi hozzájárulást ezekben a napokban küldjük el a köszönő levelünket és a tájékoztatást az elmúlt évben végzett tevékenységeinkről. Kérjük, hogy mindazok, a megkeresztelt katolikus testvéreink, akik plébániánk területén laknak, önkéntes hozzájárulásként, a Püspöki Kar által meghatározott éves összjövedelmük 1%-t, egyházi adóként juttassák el az év folyamán plébániánkra. Ennek módjairól, a bankszámlaszámokról, valamint a plébániánkhoz tartozó területről részletes tájékoztatást a hírlevélben olvashatunk. Mindenkinek, aki eme kötelezettségének eleget tesz, hálásan köszönjük!

keyboard_arrow_up
X