Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú emléknapján, március 4-én, szerdán, 19.15-kor templomunkban, ereklyéje jelenlétében imádkozzuk a vesperást a belvárosi esperes kerület papjaival, melyet vezet és szentbeszédet mond Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök. Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk erre a közös imádságra, különösen azokat, akiknek családtagjai, ismerősei között vannak olyanok, akik szintén a kommunista diktatúra áldozatai lettek.

Jegyeskurzus indult, a múlt héten olyan jegyesek számára, akik ebben az évben szeretnének egyházi házasságot kötni. A hat alkalom, mindig csütörtökönként, este 20.00 órakor kezdődik a sekrestye fölötti hittanteremben.

Keresztutat járunk nagyböjt péntekjein az esti mise előtt a templomban. Ezen a héten, március 6-án, a Zeneakadémia orgona tanszakos növendékei, orgonaimprovizációit hallhantjuk, közben a stációkon elmélkedünk. Ezért kivételes a keresztút 17:30-kor kezdődik.

Elsőpéntek is van, március 6-án. Gyóntatás lesz a reggeli mise előtt és alatt, valamint a keresztút és az esti mise alatt. Ajánljuk fel elsőpénteki szentáldozásunkat az Eucharisztikus Kongresszusért.

Ökumenikus világimanap szintén március 6-án, pénteken, 17.00 órakor van a Szabadság téri református templomban, melyre minden keresztény testvérünket szeretettel várnak.

Országos adománygyűjtés volt a Katolikus Iskolák fenntartásának támogatására a múlt vasárnap templomunkban. Összesen: 198.500.- Ft. jött össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak és amelyet a héten továbbítottunk.

Hamvazkodás szentelményében mindannyian részesülhetünk, a bűnbánatunk kifejezésére. Akik hamvazószerdán nem tudtak eljönni a szentmisére, azok számára ma, nagyböjt 1. vasárnapján, lehetőség lesz a hamvazkodásra, a misék végén.

keyboard_arrow_up
X