SZENTMISÉK ÉS MINDEN NYILVÁNOS TEMPLOMI SZERTARTÁS, MÁRCIUS 21.-TŐL, A JÁRVÁNY VESZÉLY IDŐSZAKÁBAN SZÜNETEL!

Templomunk azonban egyelőre nyitva marad!

Még március 18., 19., 20.-án lesznek nyitott szentmisék, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéddel esténként 18:30 órakor. Gyóntatás un. általános feloldozással, a vészhelyzetre tekintettel!

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS:

Az általános feloldozás a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961-963. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Március 21.-től, szombattól NINCSENEK NYILVÁNOS SZENTMISÉK ÉS SZERTARTÁSOK A TEMPLOMBAN a Püspöki Konferencia rendelkezésére a járvány elkerülése érdekében! 

Kivéve a temetéseket, melyeket a legszűkebb családi körben tartunk meg!

A templom nyitva tart, hogy egyénileg felkereshessük és rövid Szentségimádásban könyörögjünk a Szentségi Jézushoz, bűneink bocsánatáért és a járványtól való szabadulásért!

Teréz-templom nyitva tartása a járvány időszakában:

Minden nap: 08:00 – 15:00 óráig.

Az előre, ebben az időszakra megkért szentmise szándékokat, valamint a közben érkező kéréseket, melyeket telefonon vagy e-mailen szívesen fogadunk  természetesen felajánljuk, zárt templomban, minden nap (hétfőtől – vasárnapig) 18:30 órakor, melyek a plébánia facebook oldalán élőben követhetők: https://www.facebook.com/terezplebania/ 

A Plébánia Hivatala és Urnatemetői Iroda is ZÁRVA  tart!

Kérjük, hogy

  • Telefonon: Iroda: +36-1-342-0534 (üzenetrögzítő), Sekrestye: +36-1-321-8886, Plébános: +36-1-267-4754

  • E-mailen: terezplebania@gmail.com

intézzék legszükségesebb ügyeiket!

Az MTVA minden vasárnap fog misét közvetíteni a járvány idején:

Március 22-én, nagyböjt 4. vasárnapján, 09.00 órakor a Dunán lesz élő mise közvetítés, majd pedig a kiadott műsoridőben, vasárnaponként általában 10.00 órakor.

A Kossuth Rádióban vasárnaptól 10.00 órakor, átvéve a Katolikus Rádiótól.

A Mária Rádióban 10.00 órakor.

Az Apostol TV-ben: 10.00 és 17.00 órakor.

A Bonum TV-ben: 08.30, 12.00, 17.00, 20.00 órakor.

Részletek megtalálhatók: https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket

Hittanórák digitális módon vannak március 16-tól, azaz az iskolákban és a plébánián nem gyűlnek össze a csoportok! Ezek módjáról, online keresik meg a hitoktatók az érintetteket.

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe, ezen a héten, csütörtökön, március 19-én lesz.

Keresztutat imádkozunk a bezárás előtt, március 20-án, 17:45-kor a ministránsok vezetésével.

A TOVÁBBIAKBAN A TEMPLOM ELŐTERÉBŐL ELVIHETŐ HÍRLEVELÜNKBEN, ILLETVE HONLAPUNKON ÉS FACEBOOK OLDALUNKON TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES TESTVÉREKET! IMÁDKOZZUNK MINDEN NAP EGYMÁSÉRT ÉS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 

keyboard_arrow_up
X