A zárt templomból facebookon közvetítjük a Szentmisét, minden nap 18.30 órakor!

Májusban, minden este a mise után kb. 19.00 órakor a

Loretoi litániát imádkozzuk!

https://www.facebook.com/terezplebania/

 

A temetéseket, családi körben megtartjuk! Ügyintézése a Plébánia Hivatal és Urnatemetői Irodában lehetséges telefonon: +36-1-342-0534 vagy E-mail: s.terezplebania@gmail.com

Miseszándék kérhető egy adott időpontra, valamint kérhető a misén megemlékező imádság telefonon vagy e-mailen. Az esti miseközvetítésekben, ezekre a szándékokra ajánljuk fel a szentmisét és az ima kérésekről is megemlékezünk!

ANYÁK-NAPJA. Május – a Szűzanya tiszteletére szentelt hónap – első vasárnapján a lentebb olvasható Dsida Jenő verssel köszöntjük és köszönjük meg az Édesanyákat!

Anyák napjára: Hálaadás

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!   (Dsida Jenő)

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR vasárnapja,

a PAPI HIVATÁSOKÉRT KÖNYÖRGŐ NAP:

Hivatásukról tesznek tanúságot papnövendékek az este 1/2 7-kor facebookon közvetített szentmiséken:

Szombatonmájus 2-án, 18.30-kor: Rónaszéki János IV. éves és Szűcs Bálint I. éves papnövendékeink

Vasárnap: május 3-án, 18.30-kor: Háder Márk I. éves az Esztergomi Szemináriumból lesz a vendégünk

A templomot nyitva tartjuk, Szentségimádás van!

Látogatható az urnatemető is! 

Hétfőtől vasárnapig: 08.00 – 15.00 óráig.

KÖSZÖNJÜK a „perselyadományokat”!

Szeretnénk megköszönni a plébániánkra eljuttatott adományaitokat, banki átutalással, csekkes befizetéssel és személyesen a templomban. Isten áldja meg támogatóinkat!

Bankszámlaszámok:   CIB: 11100104-19818740-36000001    OTP: 11707024-20462116

Elérhetőségeink:

Telefonon:

Zoltán atya: +36-1-267-4754;

Róbert atya: +36-1-267-4753;

E-mailen: plébánia címén

Ferenc pápa imája 2020 májusában: A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve. Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus-járványra; erősítsd meg az eltévelyedetteket és azokat is, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel küzdőket, azokat, akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek közel beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági és munkahelyi következmények miatt. Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke horizontja. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a betegek és az áldozatok családjait, és nyissa meg szívüket a bizalomra. Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket, akik a jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd hősies küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget. Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget és támogatást nyújtani. Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére. Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek; támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség szellemében. Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák. Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és az imádságban való állhatatosságot. Ó Mária, Szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába. Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen.
keyboard_arrow_up
X