Mivel Budapesten és Pest Megyében továbbra is érvényben maradt a kijárási korlátozás, ezért

a zárt templomból facebookon közvetítjük a szentmisét, minden nap 18.30 órakor és

19.00 órakor a Loretoi Litániát közösen imádkozzuk!

https://www.facebook.com/terezplebania/

A templomot nyitva tartjuk, hétfőtől vasárnapig:

08.00 – 15.00 óráig,

ahol Szentségimádás van és látogatható az urnatemető!

 

Bármilyen plébániai hivatalai ügyintézés folyamatosan lehetséges, csak nem személyesen, hanem telefonon vagy e-mailen.

A temetéseket, családi körben megtartjuk! Ügyintézés szintén online történik.

Miseszándék kérhető egy adott időpontra, valamint kérhető a misén megemlékező imádság is. Az esti miseközvetítésekben, ezekre a szándékokra ajánljuk fel a szentmisét és az imakérésekről is megemlékezünk!

Fatimai Szűzanya jelenésének napján, május 13-án, szerdán, 18.00 órától Rózsafüzért imádkozunk. 18.30 órakor Szentmise, amely után a Lorettoi Litániához kapcsolódóan Terézvárost, Családjaink és mindannyiunk életét, a Fatimai Szent Szűz Szeplőtelen Szívének ajánlunk fel. Mindezt a facebookon közvetítjük, így otthonainkból tudunk bekapcsolódni a közös imádságba és felajánlásba.

A felajánló ima a Fatimai Szent Szűz Szeplőtelen Szívének 

Imádkozzuk együtt május 13-án, 19.00 órakor a Teréz templomból a facebookon:

Születésed kétezredik évfordulója, a nagy jubileum után, fordulunk Hozzád, édes Jézusunk! Csodálatos, hogy mily közel jöttél hozzánk, mindenek Teremtője és Ura, önmagad kinyilatkoztatásában, amikor áthidaltad a Teremtő és a teremtmény között lévő távolságot. Mily kifürkészhetetlen és felfoghatatlan a Te jóságod az ember iránt! Végtelen szeretetedben, édes Jézusunk, fogantattál a Szentlélek erejéből és e világra születtél a Názáreti Szűz által. Az egész teremtés és mi, halandó emberek e nagy ajándéknak örülünk, melynek a Szentlélek által lettünk részesei, mert: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16).

E szent misztériumot szemlélve köszöntünk téged, ó Szűz Mária, aki az Úr fönséges Anyja lettél! Üdvözlégy, Szent Szűz, aki Szeplőtelen Szívedbe fogadtad és e világra hoztad Jézust! Áldott légy, Istenünk, aki az Ige megtestesülése által új szövetséget, új szerződést kívántál kötni az emberekkel, amit a Szentlélek erejében egyesült két Szent Szív által hoztál létre.
Hozzátok fordul ma egyházközségünk, minden jóakaratú emberrel együtt, Jézus és Mária Szent Szíve! Jöjjetek segítségünkre! Ti ismeritek minden örömünket, szenvedésünket és reményünket, hallgassátok meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélek indítására a Ti Szívetekhez intézünk. Fogadjátok kegyesen felajánló imánkat, melyben a Ti Szívetekre szeretnénk bízni plébániánkat, papjainkat, templomunkat, híveinket, életünket és jövőnket. Tekintsetek szeretettel azokra is, akik most távolról kapcsolódnak bele ebbe a felajánlásba. Segítsetek megújulnunk a szeretetben, az imádságban és a bűnbánatban, a szentmisén való részvételben és az apostolkodásban! Védjétek meg családjainkat, fordítsátok a szülők szívét a gyermekek felé és a gyermekek szívét a szülők felé! Változtassátok szeretetté és irgalommá az emberek szívében lévő gyűlöletet és erőszakot! Segítsetek, hogy minden ember szívesen egyesüljön Szent Szívetekkel a szeretetben és a szenvedésben! Töltse be egyházközségünket és országunkat, az egész világot e felajánlás visszhangja, és legyen a remény és a béke szava minden ember számára!
A dicsőséges Szentháromság, valamint égi Édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elött felajánlom Jézus Szent Vérének érdemeivel egyesítve Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének, Szűz Mária Szeplőtelen és Fájdalmas Szívének, a Szentlélekben egyesült két Szent Szívnek egyházközségünket, papjainkat, szerzeteseinket, kispapjainkat, templomunkat, híveinket, családjainkat és a Terézváros területén lakó minden embert. Kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba, fogadjatok a Szívetekbe minket! Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a Sátán kísértésének és előrehaladjunk az életszentség útján! E felajánlás által szeretnénk megfelelni a keresztségben vállalt valamennyi kötelezettségünknek. Reátok bízzuk életünket és keresztény hivatásunkat, átadjuk Nektek szívünk és házunk kulcsát, hogy tetszésetek szerint rendelkezzetek velünk. Amen.                                                                         (Szent II.János Pál pápa nyomán)

Lelki ügyekben szívesen várjuk a testvérek hívását telefonon:

Zoltán atya: +36-1-267-4754

Róbert atya: +36-1-267-4753

KÖSZÖNJÜK a „perselyadományokat”!

Ismételten szeretnénk megköszönni a plébániánkra eljuttatott adományaitokért! Templomunk és közösségünk iránti szeretetetek kifejezése ez a nagylelkűség, melyért a jó Isten áldjon meg minden adakozót! Továbbra is várjuk támogatásotokat elsősorban banki átutalással és csekken, vagy személyesen a templomban, annak nyitvatartási idejében.

CIB: 11100104-19818740-36000001                 OTP: 11707024-20462116

keyboard_arrow_up
X