Szentmisék Rendje a következő héten, Szentháromság vasárnapjáig (június 7-ig), változatlan marad:

  • Hétköznap csak este 18.30 órakor lesznek szentmisék, kivéve Pünkösdhétfőt, amikor de. 10.00 órakor is lesz szentmise.

  • Vasárnap 08.00; 09.00; 10.00; 12.00; 18.30 órakor lesznek szentmisék, Az esti misét élőben közvetítjük a https://www.facebook.com/terezplebania oldalunkon.

!!! ÚJ NYÁRI MISEREND !!!

Lásd leijebb!!!

Továbbra is szükséges a templomban a már ismert egészségügyi óvintézkedések betartása: kézfertőtlenítés az ajtóban, a száj és orr eltakarása, a padokban a helyfoglalásnál a távolságtartás, perselyezés nincs a mise közben csak a végén a kijáratnál, a kiengesztelődésnél a kézfogás mellőzése és az áldozás kézbe lehetséges. Akik idős koruk, vagy gyengébb egészségi állapotuk miatt inkább otthon maradnak, Főpásztorunk mindenki számára továbbra is felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól és adható az általános feloldozás is.

Szentháromság vasárnapján, június 7-én, 09.00 órakor tanévvégi hálaadó szentmise, Te Deum lesz a hittanosaink számára, melyre várjuk a gyerekeket, szüleikkel, testvéreikkel együtt. A mise után, a templomudvaron lesz a nyári szünet előtti utolsó TAKI sorsolás, valamint már lehetséges lesz a személyes találkozás a gyerekekkel, szülőkkel és a hitoktatókkal.

Gyóntatás Rendje is Szentháromság vasárnapjáig változatlan marad:

Vasárnap, a délelőtt 10.00 órai szentmise elején mindenki általános feloldozást kaphat, aki arra felkészült, azoknak, akik halaszthatatlanul egyéni szentgyónást szeretnének végezni, a vasárnap esti, ünnepi mise előtt, 18.00 órától és a mise alatt lesz lehetőségük a gyónásra a plébánia udvarán az egészségügyi előírások betartásával. Megközelíthető a sekrestye felöli oldalkijáraton, várakozás a bal oldali padsor mellett.

Plébánia Hivatal, pünkösdhétfő után már a megszokott rend szerint fogadja és várja az ügyfeleket.

!!! ÚJ NYÁRI MISEREND !!!

Szentháromság vasárnapja utáni hétfőtől,

június 8-tól – szeptember 5-ig:

  • Hétköznap: ismét reggel 08.00 és este 18.30 órakor lesznek szenmisék, kivéve szerdán és szombaton, amikor csak este lesznek szentmisék, a reggel 08.00 órai misék elmaradnak!

  • Vasárnap: reggel 08.00; délelőtt 10.00 és este 19.30 órakor! Tehát a délelőtt 09.00 órai diákmisék és a déli 12 órai misék nyáron elmaradnak, az esti pedig 18.30 óra helyett, egy órával később, 19.30-kor kezdődik majd. Így a nyári időszakban – a szombat előesti misével együtt – négy vasárnapi mise lesz.

Szeptember 6.-tól ismét a már megszokott miserend lép életbe és majd 09.00 órakor lesz a hittanosok tanévnyitó, Veni Sancte miséje.

Főpásztorunk rendelkezésére az idén tavasszal elmaradt és az ősszel esedékes bérmálások összevontan lesznek főegyházmegyénkben két pesti, két budai és egy esztergomi helyszínen. Így a terézvárosi, idén tavasszal felkészült fiatalok bármálkozása, új időpontban, szeptember 19-én, szombat, délután 16.00 órakor lesz a Szent István Bazilikában. Az elhalasztott elsőáldozás marad az eredetileg tervezett időpontban, november 8-án, délelőtt 9-kor itt a Teréz templomban.

Harangozás és imádság a 100 évvel ezelőtti Trianoni békediktátum évfordulóján. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri, hogy június 4-én, csütörtökön, az összetartozás napján, délután 16.30-kor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Csütörtökön ½ 5-kor egy percre leáll Budapest teljes tömegközlekedése és arra kérik az autósokat, biciklistákat és gyalogosokat, hogy mindenki álljon meg egy percre és csendben emlékezzen erre a fájdalmas, 100 évvel ezelőtt történt igazságtalan békeszerződés aláírására. Mi itt a templomban is fogunk harangozni és az esti 1/2 7 órai misében imádkozni az összmagyarságért és a békéért. FACEBOOK-on közvetítjük!

Elsőpénteken, június 5-én, még csak azokat a beteg testvéreinket keressük fel a szentségekkel lakásukon, akik ezt külön kérik. Kórházakba és idős otthonokba még nem mehetünk be áldoztatni a betegeket. Az esti mise után 19.00 órakor a Jézus Szíve Litániát imádkozzuk, most különösképpen is a betegekért, idősekért felajánlva.

Köszönjük az új kamerarendszer kiépítésére eddig küldött adományokat, valamint az átutalt rendkívüli perselyadományokat is. A közvetítések folytatásához szükséges eszközök beszerzésére eddig 509.000.- Ft. jött össze. Isten fizesse meg mindenkinek a jóságát!

keyboard_arrow_up
X