Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe november 19-én, csütörtökön lesz. Ehhez kapcsolódik a Püspöki Konferencia mai, a Szegények Világnapján felolvasott körlevele, miszerint jövő vasérnap, november 22-én országos adománygyűjtést tartunk a Karitász támogatásának javára. Ebben az igen nehéz, járvánnyal súlytott esztendőben, segítsük a nálunk is nehezebb helyzetben lévőket. Sajnos, ahogyan a Szent Márton-napi liba kostolót, úgy a Szent Erzsébet-kenyér osztását is az idén el kell hagynunk.

Teljes búcsú nyerhető elhunytjainkért egész novemberben. Minden nap, aki teheti, éljen ezzel az Egyházunk adta kegyelmi lehetőséggel és igyekezzünk segíteni a tisztulás állapotában lévő lelkeken.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezései templomainkra és plébániáinkra vonatkozólag a járvány rohamos terjedése miatt kialakult helyzetben: (valamint azok templomunkra vonatkoztatva)

  1. Szentmisék, Zsolozsmák és egyéb szertartások továbbra is tarthatók a templomban, de nagyon fontos a belépéskor a kéz fertőtlenítése, az orr és a száj eltakarása, áldozni csak kézbe lehet és a távolságtartás, ahogyan templomunkban is kijelöltük: minden második padsorban lehet csak helyet foglalni és ott is csak a kijelölt helyen, egy sorban hárman.

  2. A szentmisék rendje egyelőre változatlan marad. Ha úgy látjuk, hogy a szombat előesti és a vasárnapi négy, tehát összesen öt mise kevésnek bizonyul ahhoz, hogy biztonságban azokon részt tudjanak venni a testvérek, akkor adventben növelni fogjuk a vasárnapi misék számát.

  3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést kapnak mindazok, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozhat.

  4. Keresztelés, esküvő, temetés, szűk családi körben megtartható.

  5. Gyóntatószékben, vagy gyóntatóhelyiségben a szentgyónás nem lehetséges, ezért visszavonásig általános feloldozás adható. Nálunk ez azt jelenti, hogy aki, általános feloldozásban kíván részesülni, arra kellő módon, lelkiismiretvizsgálatot tartva, bűneit megbánva, azok elkerülését őszintén elhatározva felkészült, valamint megígérve, hogy amikor legközelebb lehetősége lesz, ezeket a bűneit is megvallja az egyéni szentgyónásában, a szombat esti 18.30 órai és a vasárnap délelőtt 10.00 órai mise elején részesülhet. Akiknek különleges lelki okból egyéni gyónásra van szüksége, azt személyesen beszélje meg valamelyik atyával telefonon, vagy e-mailen (Zoltán atya: 267-4754; Tibor atya: 267-4753; s.terezplebania@gmail.com), ugyan így fordulhat bárki bármilyen más lelki segítségért is az atyákhoz.

  6. A templomban és a plébánián, hittanórák vagy más közösségi összejövetelek nem tarthatók, ha lehetséges át kell térni az online oktatásra.

  7. 00 órakor vagy az után szentmise vagy más szertartás nem kezdődhet a kijárási tilalom miatt, ezért minden olyan közös imádság, mely templomunkban a mise után szokott lenni, most a mise előtt kezdődik. Litánia, rózsafüzér, stb. 18.00 órakor, zsolozsma, imavirrasztás, szentségimádás 17.30 órakor.

Templom nyitvatartási rendje változatlan marad, hogy napközben el tudjunk jönni minél többen a Szentségi Jézushoz imádkozni, fohászkodni.

A Plébánia Hivatal és Urnatemetői Iroda nyitva tartási rendje hétfőtől a következő lesz. Alapvetően újra áttérünk az online ügyintézésre. Kedden: 09.00 – 13.00 óráig telefonon, vagy e-mailen (Telefon: 342-0534; E-mail: s.terezplebania@gmail.com), Pénteken, 14.00 – 18.00 óráig személyesen is lehet ügyintézni. Az iroda hétfőn és szerdán zárva tart.

Szentségimádások ezen a héten:

– A két hetenként hétfőn szokásos imavirrasztás, vesperás és szentségimádás – a fenti rendelkezés értelmében – nem 19.00 órakor, hanem 17.30-kor kezdődik.

– Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés kapcsán meghirdetett világméretű szentségimádás, Krisztus Király főünnepének előestéjén, november 21-én, szombaton, szintén 17.30 órakor kezdődik.

Krisztus, a Világmindenség Királya főünnepe jövő vasárnap, november 22-én lesz, mely az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnepi nagymise 10.00 órakor kezdődik.

Templomi kamerarendszer az elmúlt héten kiépítésre került. Most a próba felvételek és a kezelésének betanulása zajlik. Köszönjük minden testvérünknek az adományát, hiszen akik egészségügyi okból otthonról, kórházból, vagy szociális intézményből, illetve karanténból kénytelenek követni a közvetítést – ahogyan elmondták – ez óriási lelki támaszt és segítséget jelent számukra.

keyboard_arrow_up
X