Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén, meghintjük a testvéreket, a vízkeresztkor megszentelt vízzel. Mivel az idén a házszentelésekre nem tudunk elmenni ezért mindenki vihet haza a szenteltvízből és a családfő, vagy az egyik felnőtt családtag megszentelheti a saját lakásukat, hogy 2021-ben is Isten áldása legyen a benne lakók életén. Az ehhez szükséges imádság a hírlevélben megtalálható és a család elimádkozhatja, a lakásszentelés alkalmával.

Szentségimádás, Vesperás, Szentmise és egyéni Szentségi áldás lesz a járvány elmúlásáért hétfőn, január 11-én, 17.30-tól. Várjuk a kedves testvéreket, de azok számára, akik nem tudnak eljönni, közvetítjük is a templomunk Facebook oldalán is. Erre a misére szívesen fogadunk imaszándékokat is, melyeket a perselybe lehet elhelyezni, vagy e-mailen elküldeni a plébánia címére.

Alapvető hittan is indul felnőttek számára 2021. január 19-től, keddenként, este 19.00 órakor. Az első alkalom mindenképpen személyesen lesz. Várjuk mindazok jelentkezését, akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, vagy gyermekkorukban megkeresztelték őket, de már nem voltak elsőáldozók.

Keresztények Egységéért Ökumenikus Imahét, jövő vasárnap, január 17-én, 17.00 órakor kezdődik az országos nyitó istentisztelettel a Szent István Bazilikában. Igét hirdet Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök. Várják minden keresztény testvérünket. Templomunkban az imahét során, január 20-án, szerdán, 18.00 órakor lesz ökumenikus istentisztelet, melyen Kun András református lelkész, a Kálvin térről fog igét hirdetni. A keresztény-zsidó imaóra pedig, január 24-én, vasárnap, 17.00 órakor kezdődik templomunkban, melyen Erdő Péter bíboros és Frölich Róbert főrabbi fog prédikálni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lakásszentelés szertartása, amikor azt a családfő végzi!                        20+G+M+B+21

Előkészítendő egy tálka, amelybe a szenteltvizet teszik, egy fenyőág, amellyel majd a vizet hintik az imádság végén, a Biblia, a karácsonyfa égői vagy egy égő gyertya az asztalon.

Családfő:       Keresztvetés! Békesség e háznak!

Mind:              És minden lakójának!

Feleség:          Felolvashatja: Kol 3, 12-15.

Családfő:       A bölcsek messze földről indultak útnak.

Mind:              Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a megváltónak!

Családfő:       Könyörögjünk! Áldd meg Uram ezt az otthont és azokat, akik benne laknak! Legyen itt az egész esztendőben egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizd meg minket békességben és szeretetben. Maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Mind: Amen.

Családfő meghinti a lakást a szenteltvízzel.

keyboard_arrow_up
X