Az Isteni Ige vasárnapja, az évközi 3. vasárnap. Ferenc pápa 2019. szeptemberében rendelte el, hogy az Isten Igéjének vasárnapját, ezen a napon ünnepelje az egyház, kapcsolódva a többi keresztény testvéreinkhez és idősebb testvérinkhez a zsidó néphez is, hiszen a Biblia az, ami a leginkább összeköt bennünket!

Keresztény-Zsidó Imaóra, az ökumenikus imahét zárásaként, a mai vasárnapon, január 24-én, 17.00 órakor kezdődik templomunkban. Igét hirdet Erdő Péter bíboros és Frölich Róbert főrabbi. Imát mondanak a református, evangélikus, görög katolikus egyház püspökei, a baptista, metodista, adventi és pünkösdi egyházak vezetői. Közreműködnek: Fekete László a Dohány utcai zsinagóga főkántora és Dobszay Péter orgonán, Merczel György kántorunk és az Imperfectum Együttes.

Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pálforduló), január 25-én, hétfőn lesz. Az esti, ünnepi mise előtt, 17.30-tól Vesperás, Szentségimádás, melyben a járvány elmúlásáért, a betegekért, az elhunytakért és az orvosokért imádkozunk, a mise végén pedig egyéni szentségi áldásban részesülhetünk.

Urunk bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, kedden, kivételesen, 18.00 órakor kezdődik a gyertyaszentelés és körmenet. Az ünnepi szentmise 18.30 órakor, melyben – mivel ez a nap az Istennek szentelt élet, azaz a Szerzetesek világnapja is -, szerzetesi hivatásáról Dr.Kerényi Lajos SP atya tesz tanúságot. A körmeneten és a szentmisén a Schola Academica tagjai énekelnek.

A Lourdes-i Kilenced imádság a betegekért, az idén különösképpen is a koronavírus járvány betegségében szenvedőkért is február 3-án kezdődik. Az idén nem az esti mise után, hanem a mise előtt 18.00 órakor kezdődik.

A Betegek Kenete Szentségét, február 7-én, vasárnap, 10.00 órakor szolgáltatjuk ki a templomban, amelyre most korhatár nélkül és egészségi állapottól függetlenül mindenki jelentkezhet a sekrestyében vagy a plébánián, személyesen, telefonon, vagy e-mailen.

keyboard_arrow_up
X