+Dr.Hajnal Róbert protonotárius kanonok, ny.plébános, templomunk egykori kisegítő lelkésze ma, február 9-én, 11.30-kor elköltözött a jó Istenhez!

Róbert atya Budapesten született, 1935. március 15.-én, és Esztergomban szentelték pappá, 1958. június 15.-én. Káplán volt először itt a Terézvárosban a Vörösmarty utcai Oltáriszentség plébánián 1958-59, majd Dorogon 1959-65, Bp.-Ferencvárosban 1965-67, Bp.-Felsővízivárosban 1967-68, Bp.-Felsőkrisztinavárosban 1968-69, ezután ismét itt a közeli Rózsák terén, az Erzsébetvárosban 1969-75, ezután a Bp.-Külső-Váci úton 1975-76, Bp.-Béke Királynéja lelkészségen 1976-77, Bp.-Városmajorban 1977-90. Plébános Bp.-Angyalföldön lett, a Béke téri Szent László templomban 1990-2014. A sok szolgálati hely mutatja, hogy az akkori rendszer nem nézte jó szemmel a betiltott Regnum Mariánum közösség papjának fiatalokkal való foglalkozását. Papi szolgálatát azonban főpásztorai elismerték és kitüntették. Pápai káplán 2001. protonotárius kanonok 2014-től. Nyugállományban 2014. július 31.-től. 2014. szeptemberétől, miután Szabó Géza kanonok atya már egészségi állapota miatt nem tudott a Teréz-templomban tovább szolgálni, Róbert atya vállalta, hogy hetente háromszor, kedden, pénteken és szombaton, az esti 18.30 órai szentmisét mondja. Mindig pontosan itt volt, lelkiismeretesen felkészült. Áhítata, imádságos, szerény, kedves egyéniségével hamar belopta magát a terézvárosiak szívébe is. Beszédei mindig mély teológiai tudásról, irodalmi műveltségről tanúskodtak. Szerette és szívesen idézte a verseket. Örömmel vettünk részt 2018-ban gyémántmiséjén egykori plébánosi szolgálati helyén, ahol ünnepi szónokának plébánosunkat, Zoltán atyát kérte fel. Ugyanakkor egyetlen ajándékot kért erre a papi jubileumára, hogy szolgálati helyeiről jöjjenek el egykori ministránsai legalább 60-an. Így a gyémántmisén több mint 80 ministráns (idős, középkorú, fiatal, és gyerek) szolgált az oltárnál. Végakarata szerint ugyanott lesz eltemetve is.

A ma esti (02.09. 18:30 órai) szentmisében emlékezünk meg róla!

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” (2Tim 4,7)

Lourdes-i Kilencedet imádkozunk a betegekért és a koronavírus-járvány betegségében szenvedőkért február 11-ig minden este 18.00 órakor a templomban. Az elmélkedést, az egy tized rózsafüzért, a gyertyás körmenetet és a fohászt betegeinkért együtt imádkozhatjuk a templomban személyesen vagy a Facebookon keresztül is.

Betegek Világnapján, a Lourdes-i Szűzanya jelenésének emléknapján, február 11-én, csütörtökön 18.00 órakor a kilenced utolsó imádsága szentségi körmenettel és szentségi áldással ér majd véget.

Egyházi hozzájárulást (adó) az elmúlt években befizetett testvéreink címére, postai úton, ezen héten megkezdtük kiküldeni a köszönetünket kifejező levelet és tájékoztatást, hogy a tavaly befizetett adót a plébánia mire fordította. Különösen is szeretnénk megköszönni a testvéreknek, hogy az előző (2019-es évhez képest) érthető módon, 2020-ban kevesebben és 23%-al kisebb összegben juttatták el egyházi hozzájárulásukat, de így is megtapasztaltuk az átutalt perselyadományokon keresztül a pandémia idején, hogy ebben az igen nehéz járvány sújtotta esztendőben is fenntartották templomunkat. Egyúttal kérjük, hogy mindazok a megkeresztelt katolikus testvéreink, akik lakhelyük szerint a plébániánkhoz tartoznak, a Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében, éves teljes jövedelmüknek 1%-át fizessék be plébániánk fenntartására. A befizetés továbbra is önkéntes megajánlás alapján történik és megtehetik személyesen a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében, illetve csekken vagy átutalással. E két utóbbi esetben kérjük, hogy a közleménybe írják oda, hogy „egyházi hozzájárulás”. Akik átutalással fizetik az egyházi adót, sajnos nem tudjuk a postacímüket, ezért kérjük, hogy adják meg nekünk és így el tudjuk küldeni számukra is levelünket. Szíves támogatásukat és mindenkor megnyilvánuló nagylelkűségüket előre is köszönjük!

keyboard_arrow_up
X