Nagyböjt 1. vasárnapján, ismét hallhatjuk templomunk énekkarát a Capella Theresianat, akik Alessandro Scarlatti: Missa Quatuor Vocum miséjét és motettákat énekelnek. A mise végén, a hamvazkodás szentelményében részesítjük mindazokat a Testvéreinket, akik hamvazószerdán nem tudtak eljönni a templomba.

Járvány megszűnéséért, valamint a betegekért, elhunytakért, egészségügyi dolgozókért imádkozunk hétfőn, február 22-én, 17.30-tól, amikor Szentségimádás, Vesperás lesz. Utána 18.30 órakor a szentmisében szívesen imádkozunk a Testvérek járvánnyal kapcsolatos imaszándékaira is, melyeket a plébánia e-mail címére szíveskedjenek megküldeni hétfőn, 17.00 óráig. A mise után, egyéni szentségi áldásban részesülhetünk.

Jegyeskurzus indult olyan párok számára, akik az idén szeretnének egyházi házasságot kötni. Az alkalmak nagyböjtben, csütörtökönként 18.00 -19.00 óráig vannak a plébánia alagsori nagy hittantermében.  

Keresztutat járunk imádkozva, nagyböjt péntekjein, 17.45-től. Várjuk a testvéreket a templomba, de online is közvetítjük, így velünk imádkozhatnak azok is, akik nem tudnak, vagy nem jöhetnek el személyesen. A következő február 26-én, pénteken lesz, amely után a szentmisét is közvetítjük, melyben névnapja alkalmából, egykori kisegítő lelkipásztorunkért, Szabó Géza atyáért imádkozunk. Ugyanakkor súlyos COVID beteg Pályi László atyáért, február 24-én, reggel 08.00-kor imádkozunk a szentmisében.

Gyóntatás a nagyböjtben. Sajnos, az ismét egyre erősödő járvány veszély miatt, mely sokáig elhúzódhat, a gyóntatás, gyóntatószékben továbbra sem lehetséges. Azonban a nagyböjti szent időben is megmarad a lehetőség arra, hogy akik kellő módon felkészültek, az általános feloldozásban részesülhessenek a Főpásztor külön engedélye alapján, szombaton 18.30-kor és vasárnap 10.00 órakor, a mise bűnbánatirészében. Ugyanakkor továbbra is várjuk a Testvérek telefonon vagy e-mailben történő bejelentkezését lelki beszélgetésre, mely telefonon keresztül is lehetséges, illetve személyes gyónásra, valamelyik atyával egy külön egyeztetett időpontban és helyen. Nagyböjtben azonban szeretnénk bővíteni is a gyónás lehetőségét úgy, hogy a már megszokott időpontokban: keddenként 18.30-19.00 óráig, valamint péntekenként: 17.45-19.00 óráig, illetve szombaton este 18.30-19.15-ig és a vasárnapi összes szentmise alatt várjuk a bűnbánat szentségében személyesen részesülni kívánó testvéreinket, a járványügyi előírások megtartásával a templom sekrestyéje fölötti hittanteremben. Reméljük, hogy így lélekben még inkább fel tudunk készülni húsvét ünnepére, mint tavaly, amikor ilyen korra már teljes zárlat alatt éltünk.

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy bár semmi nem pótolja a szentmisén és a templomi szertartásokon való személyes részvételt, de nagyböjt kezdetétől fogva a már ismert Facebook oldalunk mellett a YouTube-on is közvetítünk.

Templomunk fűtésének költségeihez kérjük a mai vasárnapon a kedves Testvérek szíves anyagi támogatását a templom közepén elhelyezett perselybe.

Országos adománygyűjtés lesz a katolikus iskolák támogatására a Püspöki Konferencia rendelkezésére jövő vasárnap, nagyböjt 2. vasárnapján, február 28-án.

keyboard_arrow_up
X