Missziók támogatására adománygyűjtés volt templomunkban a Püspöki Konferencia rendelkezésére.  98.700.- Ft. gyűlt össze, amelyet továbbítottunk! Köszönjük szépen.

Az utolsó októberi ünnepélyes rózsafüzér imádság és szentségi áldás a mai vasárnap, október 31-én, 18.00 órakor lesz. Köszönjük az előimádkozók segítségét.

Templom és Urnatemető ünnepi nyitvatartása: október 31. vasárnap, november 1. hétfő és november 2. kedden egész nap nyitva tart, reggel 08.30 – este 19.30-ig.

Mindenszentek Ünnepén, november 1-én, hétfőn, melyet mindnyájan szentmisén való imádsággal ünneplünk (parancsolt ünnep) három mise lesz templomunkban: reggel 08.00, délelőtt 10.00 és az ünnepi nagymise, este 18.30 órakor, melynek a végén imádkozunk minden elhunytunk lelki üdvéért.

Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan, teljes búcsú nyerhető elhunytjainkért, ami azt jelenti, hogy halott szeretteink bűneinek következtében hátralevő tisztulását segíthetjük, az ő lelkük számára. Ennek feltételei: a temetőt, vagy templomot, mindenszentek nyolcadában (november 1-8-ig), ájtatos lélekkel kell meglátogatni és imádkozni a szentatya szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot. Így nyolc napon át egy-egy elhunytunkért nyerhetünk búcsút. Ehhez szükség még a gyónás, illetve a megszentelő kegyelem állapota, és a szentáldozás. Erre Mindenszentek ünnepét megelőző és követő vasárnap is van lehetőségünk

Halottak Napján, november 2-án, kedden, szintén három szentmise lesz: reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00 órakor a Kriptában és este 18.30 órakor kezdődik az ünnepi gyászmise, melyen a Szent Efrém Férfikar, Liszt Ferenc: Requiem című miséjét énekli, amely után a kriptában imádkozunk az urnatemetőnkben eltemetettek lelki üdvéért. Az itt nyugvó elhunytak kedves hozzátartozót is szeretettel várjuk.

Gyónási lehetőség van mindkét napon, november 1.-én és 2.-án is, 08.00 – 08.45-ig és 10.00 – 10.45-ig.

„Mécsvirág” címmel, Mécs László irodalmi est lesz a templomban, november 6-án, szombaton, 19.30 órakor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Felnőtt Szentségimádás és hittanóra indul templomunkban: Az Eucharisztikus Kongresszus megerősített bennünket a Szentségimádás erejében. Terveink szerint, templomunkban, novembertől minden héten, szerdán, az esti mise után 19.15-től csendes, kb. félórás szentségimádást tartunk. Ezt követően a plébániai hittanteremben Lilla és Márti vezetésével együtt imádkozunk, elmélkedünk, beszélgetünk, ismerkedünk – közösséget építünk. Jézus Téged is vár, és mi is nagy örömmel vennénk, ha eljönnél!  Első alkalom: november 3. szerdán, 19.15-kor a templomban lesz.

Elsőpénteken, november 5-én, gyóntatás lesz reggel 07.30-08.00 -ig, valamint este 18.30 – 19.30-ig. Napközben meglátogatjuk betegeinket. Este 19.00 órakor a Jézus Szíve Litániát imádkozzuk.

Újabb járvány ügyi intézkedések a Főegyházmegye javaslatára: november 1-től, hétfőtől a következő szabályok lépnek érvénybe: Javasoljuk, hogy a zárt terekben, főleg a szűkebb légterű templomokban vagy más helyiségekben használjunk ismét szájmaszkot mások és saját magunk egészségének védelmében, valamint a kézfertőtlenítőt a bejáratnál. Ügyeljünk a távolságtartásra és lehetőleg mindenki kézbe áldozzon.

keyboard_arrow_up
X