Köszönetnyilvánítás: Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves testvéreknek és minden adakozónak, akik hozzájárultak a templomi kivetítő cseréjéhez. Az új készülék teljes ára összegyűlt. Isten fizesse meg mindenkinek a jóságát. Szeretnénk köszönetet mondani a Mindenszentek és Halottak Napja méltó megünnepléséhez nyújtott segítségért. A sok szép virágért, melyet az urnatemető látogatók hoztak és hozzájárultak, hogy a templom és a húsvéti gyertya díszítésére használjuk, valamint minden kedves testvérünknek. Méltó és lélekemelő napok voltak.

Jeles napok ezen a héten. Kedd: Lateráni bazilika felszentelése ünnepe, szerda: Nagy Szent Leo pápa emléknapja, csütörtök: Tours-i Szent Márton emléknapja, pénteken: Szent Jozefát püspök emléknapja, szombaton: Magyar szentek és boldogok emléknapja lesz.

Hétfőn, november 8-án, Szentségimádás, Vesperás és egyéni Szentségi Áldás lesz Mindenszentek nyolcadának utolsó napján, amikor búcsút nyerhetünk – a szokásos feltételekkel – elhunytjainkért, 19.00 – 20.00 óráig. A hétfő esti szentségimádásra várjuk a testvéreket és kérjük az Úr irgalmát a járvány elmúlásáért is. Erre az alkalomra ismét várjuk az imaszándékokat a plébánia e-mail címére, hétfőn 17.00 óráig.

Szerdán, az esti mise után, kb.19.00 órától folytatjuk a múlt héten megkezdett új csoportunkkal – melyre hála Istennek sokan eljöttek -, a csendes Szentségimádást. Utána pedig várunk mindenkit a plébánia hittantermébe megosztásra, beszélgetésre.

Előtte pedig, szerda este, a 18.30 órai misén a Zeneakadémia Egyházzene Tanszaka énekel.

Karácsonyi pásztorjátékra várjuk a gyerekek jelentkezését. Az első találkozó november 13.-án, ezen a héten, szombaton 13.30-kor a templomban lesz. Bejárat a plébánia felőli sekrestyénél.

Püspöki Szinódus lesz Rómában 2023-ban. Ennek előkészítéséről hallhattuk Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros, prímás, érsek körlevelét. A szinódus munkájában az egész keresztény közösség, így mi is, plébániánk híveinek részvételére is számítunk. A kérdéseket és témaköröket plébániánk felnőtt közösségeinek vezetői kapják kézhez, hogy csoportjukban azokat megvitassák, majd a plébános feladata ezek összesítése és megküldése a főegyházmegye felé. Ott is készül mindebből egy összesítés, amelyet azután tovább küldenek Rómába, ahol a szinódus majd tárgyalni fogja. Ezeknek a témaköröknek a kiosztására és megvitatására, plébániánkon e hónap végétől, azaz advent 1. vasárnapjától kezdődik majd.

Újabb Járványügyi intézkedések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, holnaptól, november 7-től az állami előírások szigorodására, valamint paptestvérek és hívők kérésére:

  1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket.

  2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.

  3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot.

  4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon!

keyboard_arrow_up
X