Szentföldi Zarándoklatra indultak testvéreink 47-en, az atyák vezetésével a mai vasárnapon. A zarándokok imádkoznak az itthon lévőkért és a békéért, kérik a testvéreket, hogy imádkozzanak a zarándokokért.

Nagyböjt péntekjein Keresztutat járunk, imádkozva, elmélkedve a templomban, 17.45-kor. A következő, március 25-én lesz, melyet a szerdai „csendes szentségimádás” imacsoportunk vezet.

Békeima jótékonysági koncert lesz neves művészek és különböző keresztény felekezetek lelkipásztorainak részvételével, március 24-én, csütörtökön, 19.30 órakor a Szent István Bazilikában, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz március 25-én, pénteken. Szentatyánk, Ferenc pápa a fatimai felajánlást ezen a napon teszi meg, és a Szűzanya kérésére Oroszországot és most Ukrajnát is felajánlja a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének. Templomunkban, az esti 18.30-kor kezdődő ünnepi szentmisében, ezt a felajánlást mi is szeretnénk megtenni, ezért külön is hívjuk erre az alkalomra a testvéreket, hogy együtt könyörögjünk a békéért!

A szomszédunkban kialakult háborús helyzetre tekintettel, a Püspöki Konferencia múlt héten felolvasott körlevele alapján az idei nagyböjti élelmiszergyűjtést folytatjuk ezen a héten, a háború sújtotta emberek és menekültek megsegítésére. Kérjük a testvéreket, hogy az erre a célra szánt adományokat – a szokott helyre – a bejárattól balra lévő Prágai Kis Jézus kápolnához helyezzék el. Nyomatékosan kérjük, hogy olyan adományokat hozzunk, amelyeket a karitász kér, és amelyeket a hírlevelünkben részletes felsoroltunk. Ugyanakkor kérjük azt is, hogy aki természetbeni adományt hozott, legyen szíves szóljon a sekrestyésnek, hogy az éppen szolgálatot teljesítő munkatársunk el tudja helyezni a kápolnában, a gyűjtő helyre, így tartva meg a biztonságot és a rendezettséget. Aki készpénz adományt szeretne adni, kérjük, hogy a kápolna bejáratától jobbra található, külön feliratozott perselybe helyezze be. Lehet még hívni telefonon az 1356-os adományvonalat és a karitász bankszámlájára átutalni adományt (12011148-00124534-00100008) „ukrajnai háború” megjelöléssel a közlemény rovatban. Eddig megnyilvánult nagylelkű segítőkészséget hálásan köszönjük és kérjük a következő héten is.

keyboard_arrow_up
X