Urunk Mennybemenetele vasárnapján, elsőáldozás van templomunkban a 09.00 órai diákmisén. Köszönjük a Testvérek imáit a gyerekekért és szüleikért.

DeChorum (református) énekegyüttes énekel a mai vasárnapon az esti misét, 18.30 órakor. Mindenkit szeretettel várunk erre a régi zenei stílust követő együttessel való közös misére.

Szent István király ereklyéinek átvitele emléknapján, a Szent István Bazilikában, a Szent Jobb jelenlétében immáron ötödik esztendeje kerül sor, május 30-án, 18:00 órakor a „Folk-misére”, melyen népzene és egyházi zene egyaránt megszólal. A szentmisét Mohos Gábor püspök, plébános mutatja be és mindenkit, aki szívesen imádkozik most velük a hazánkért és a békéért várnak szeretettel.

Loretói Litániát imádkoztunk május hónapban, minden este. Az utolsó ünnepi litánia, május 31-én, kedden, 19.00 órakor lesz, melyre szeretettel várjuk a Szűzanyát tisztelőket és mindazokat, akik az elmúlt hónapban közösen velünk imádkoztak esténként.

Elsőpénteken, június 3-án, gyóntatás van reggel 07.30-08.30-ig, este pedig 18.30 – 19.30-ig. Napközben felkeressük a lakáshoz kötött betegeinket a szentségekkel és 19.00 órakor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a templomban.

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének főünnepén, június 5-én, délelőtt 10.00 órakor az ünnepi nagymisén a Capella Theresiana, szólisták és kamarazenekari kísérettel Antonio Caldara miséjét énekli. Ünnepeljük együtt egyházunk húsvéti időszakát lezáró örömünnepét.

Karizmák Ünnepe, főegyházmegyénk szervezésében, pünkösdhétfőn, június 6-án, 10.00 órától lesz a Máriaremeti kegytemplom parkjában. Az idei év témája a hivatások, azaz a házasság, a papság és a szerzetesség. Többek között erről vezet beszélgetést Zarka Dénes diakónusunk, a családreferatúra új munkatársa és erről szólnak majd a plakáton és az interneten is megtalálható programok. A terézvárosiak zarándok miséjét, két év után ismét megtarthatjuk 12.00 órakor a kegytemplomban, melyre várjuk a zarándok testvéreket. A főegyházmegyei program, 15.00 órakor a szabadtéri oltárnál Erdő Péter bíboros úr ünnepi hálaadó szentmiséjével zárul.

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja napján, templomunkban három szentmise lesz, reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00 –kor és este 18.30 órakor, amikor Erdő Péter bíboros úr szolgáltatja ki a bérmálás szentségét az erre felkészült fiatal és felnőtt testvéreinknek. Bérmálkozóink neveit felírtuk egy-egy cédulára és az újságos asztalon, egy kosárban megtalálhatjátok. Kérjük, hogy mindenki vigyen el egy nevet, és a következő héten imádkozzon minden nap egyházközségünk, új elkötelezett felnőtt tagjáért.

Szent Teréz Nyugdíjas Klub évadzáró kirándulása, két év után ismét megrendezésre kerül, június 11-én, szombaton a Pilisbe. Jelentkezni lehet a sekrestyében a 4.000 – Ft. útiköltség hozzájárulás befizetésével.

Hittanosaink tanévzáró hálaadó szentmiséje, a Te Deum, június 12-én, vasárnap 09.00 órakor lesz, melyre minden hittanost, szüleivel együtt szeretettel várunk. A rá következő vasárnaptól, azaz Úrnapjától, június 19-tól lép életbe a nyári miserend.

Papszentelés lesz Esztergomban, a Főszékesegyházban, június 18-án, szombaton, 10.30 órakor. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek pappá szenteli – többek között – Szűcs Bálint diakónust, templomunk egykori ministránsát, majd lelkipásztori munkatársát, áldoztatót és hitoktatónkat. Bálint minden kedves terézvárosit szeretettel hív és vár Esztergomba, ezért autóbusszal közösen megyünk a plébániáról. Indulás reggel 08.30-kor, majd részt veszünk a papszentelési misén és szertartáson, ezután 12.30-kor közös ebéd lesz a Szent Adalbert Központ dísztermében, melynek végén személyesen köszöntjük a terézvárosi újmisés atyát és átadjuk ajándékunkat. Ezután autóbusszal közösen jövünk vissza Budapestre kb. 16.30-ra. Az esztergomi papszentelésre is lehet jelentkezni a sekrestyében a részvételi díj, mely magába foglalja az útiköltséget, az ebédet és a közös ajándékot, 9.800.- Ft. befizetésével. Aki, egyénileg jön Esztergomba a papszentelésre, de a közös ebéden és az ajándékozásban szeretne részt venni, kérjük, hogy szintén jelentkezzen a sekrestyében, a busz költség nélküli részvételi díj, azaz 5.800.- Ft-ot befizetésével. Rónaszéki János diakónusunk, terézvárosi plébániánk másik papnövendékének, egykor cserkészének pappá szentelése – az államvizsga letétele után – októberben lesz, melyre János szintén szeretettel hívja és várja majd a terézvárosiakat. Hálát adunk a Gondviselő Istennek a két, templomunkból származó új atyáért!

keyboard_arrow_up
X