Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének főünnepén, délelőtt 10.00 órakor, az ünnepi nagymisén a Capella Theresiana, szólisták és kamarazenekari kísérettel Antonio Caldara: F-dur miséjét éneklik.

Karizmák Ünnepe, főegyházmegyénk szervezésében, pünkösdhétfőn, június 6-án, 10.00 órától a Máriaremeti kegytemplom parkjában lesz. Az idei év témája a hivatások, azaz a házasság, a papság és a szerzetesség. A terézvárosiak zarándok miséjét, a szokott módon 12.00 órakor a kegytemplomban lesz, melyre várjuk a testvéreket. A főegyházmegyei program, 15.00 órakor a szabadtéri oltárnál Erdő Péter bíboros úr ünnepi hálaadó szentmiséjével zárul.

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja napján, templomunkban három szentmise lesz, reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00–kor és este 18.30 órakor. Az esti misében, a Bíboros úr megbízása alapján, a bérmálás szentségét az erre felkészült fiatal és felnőtt 15 testvérünknek Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök szolgáltatja ki.  

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepén, június 9-én, csütörtökön, 18.30 órakor imádkozunk papjainkért, papi hivatásokért, papnövendékekért és a plébániánk két újmisés papjáért: Jánosért és Bálintért.

Szent Teréz Nyugdíjas Klub évadzáró kirándulása, ezen a héten, szombaton, június 11-én, a Pilisbe lesz. Gyülekezés 08.00 órától. Indulás 08.30-kor a templom elől és hazaérkezés kb. 18.00 órakor. Jelentkezni lehet a sekrestyében a 4.000 – Ft. utiköltség hozzájárulás befizetésével.

Hittanosaink tanévzáró hálaadó miséje, a Te Deum, jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, június 12-én, 09.00 órakor lesz, melyre minden hittanost, szüleivel együtt várunk.

Plébániai napközis tábor lesz hittanosaink számára, június 20-24-ig. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.

Úrnapja előestéjénahogyan az Eucharisztikus Kongresszusra készülve tettük minden évben – június 18-án, az esti mise előtt, a Kongresszuson kapott kegyelmekért hálát adva, 17.30-18.30-ig hálaadó és dicsőítő Szentségimádás lesz az Imperfectum Együttessel, melyre a fiatalokat és minden kedves testvérünk szeretettel hívunk és várunk.

Szűcs Bálint papászentelésére Esztergomban, június 18-án, szombatra, közös utat szervezünk autóbusszal a plébániáról. Indulás reggel 08.30-kor, majd részt veszünk a papszentelési misén és szertartáson, ezután 12.30-kor közös ebéd lesz a Szent Adalbert Központ dísztermében, melynek végén személyesen köszöntjük a terézvárosi újmisés atyát és átadjuk ajándékunkat. Ezután kb. 16.30-ra érkezünk vissza. Az esztergomi papszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében a részvételi díj befizetésével, mely magába foglalja az útiköltséget, az ebédet és a közös ajándékot, mely 9.800.- Ft. Akik, egyénileg jönnek Esztergomba, de a közös ebéden és az ajándékozásban szeretnének részt venni, kérjük, hogy szintén jelentkezzenek a sekrestyében, a busz költség nélküli részvételi díj, azaz 5.800.- Ft-ot befizetésével.

Rónaszéki János diakónusunk, terézvárosi plébániánk másik papnövendékének pappá szentelése – az államvizsga letétele után – októberben lesz, melyre János szintén szeretettel hívja és várja a terézvárosiakat. Hálát adunk a Gondviselő Istennek a két, templomunkból származó új atyáért!

Úrnapján, Urunk Szent Testének és Vérének főünnepén, június 19-én lép életbe a nyári miserend. Ez azt jelenti, hogy vasárnaponként három szentmise van: reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00-kor, a déli mise elmarad, majd este 19.30-kor. Hétköznapokon pedig szerdán és szombaton a reggel 08.00 órai misék elmaradnak. Ezen az idei Úrnapján lesz Szűcs Bálint atya újmiséje, délelőtt 10.00 órakor, melynek végén újmisés áldásban részesülhetünk és mindenkit várunk a templomkertbe agapéra. Ehhez a vendéglátásához köszönettel fogadjuk a testvérek hozzájárulását édes-és sós süteményekkel, valamint pénzbeli adományokkal. Úrnapján, este 19.00 órakor a Capella Theresiana énekli az Úrnapi Vesperást, majd közreműködnek a 19.30 órai szentmisén. Az Úrnapi, idén gyertyás körmenet, 20.30-kor kezdődik a templom körüli utcákban. A négy úrnapi oltár díszítéséhez szintén szívesen fogadjuk a kedves testvérek hozzájárulását.

keyboard_arrow_up
X