Templomunk karácsonyi ünnepi programjai:

December 24-én, szombaton, nincsen szentmise a templomban. Délelőtt 08.00 – 12.00 óráig tartunk nyitva. 15.00 órakor kezdődik a hittanos gyerekek pásztorjátéka.

December 25-én, vasárnap, karácsony napján, éjfél előtt 23.30-tól gyónási lehetőség és karácsonyi orgonamuzsika, 23.50-től Karácsonyi Martirológium, Urunk Születésének Hírüladása,

24.00 órakor a kis Jézus jászolba helyezése és az ünnepélyes Éjféli mise.

Ezen a napon napközben vasárnapi miserend van. Délelőtt 10.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek főcelebráns, Dr.Cserháti Ferenc püspök atya lesz. A misén a Budapesti Énekes Iskola, Mozart D-moll Missa Brevisét és karácsonyi motettákat énekel.

12.00 órakor Mohos Gábor püspök atya celebrálja a szentmisét, mert a Szent Egyed Közösség szervezésében, erre a misére hívják szegény barátaikat és utána a templomban és a plébánia hittantermeiben meleg ebédre látják őket vendégül. Az ebédet a kapuvári „Ízvadászok” Egyesület készíti.

December 26-án, hétfőn, karácsony másodnapján, Szent István első vértanú ünnepén, három szentmise lesz templomunkban, reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor.

December 27-én, kedden, Szent János apostol ünnepén, János-áldás, borszentelés lesz az esti 18.30 órai szentmisén. Mindenki elhozhatja a saját új borát, vagy pedig, amit az ünnepi asztalnál szeretne felkínálni.

December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén, A családok ünnepe lesz templomunkban Főegyházmegyénk Családreferatúrája szervezésében.

17.00 órától családok játékos vetélkedője az alagsori hittanteremben,

18.00 órakor tanúságtételek házasságról, családról a templomban.Vendégeink lesznek: Pindroch Csaba és Verebes Linda színművész házaspár.

18.30 órakor ünnepi szentmise, melyen a Benyus Testvérek kamaraegyüttese és családi kórusa fog közreműködni.

A mise végén családonként áldjuk meg a jelenlévő házaspárokat és családokat.

December 31-én, szombaton, Szent Szilveszter pápa napján, a polgári év utolsó estéjén,

18.30 órakor kezdődik a hálaadó szentmise, amelyben plébánosi beszámolót hallhatunk az elmúlt esztendőről és elimádkozzuk a Te Deumot, az Egyház hálaadó, dicsőítő imáját.

23.30-kor nyitjuk újra a templomot és csendes Szentségimádás lesz, majd éjfélkor Szentségi áldással és a Himnusz elimádkozásával kezdjük az újévet.

Utána pezsgős koccintás, újévköszöntés a hittanteremben.

Január 1-én, jövő vasárnap, Szűz Mária Isten Anyja főünnepén, Újév napján, vasárnapi miserendet tartunk.

Az újévi ünnepi szentmise este 18.30 órakor kezdődik.

Január 6. péntek, Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepét – bár hétköznapra esik -, mindannyian szentmisével ünnepeljük (parancsolt ünnep). Templomunkban három mise lesz, reggel 08.00; délelőtt 10.00 és az

Ünnepi szentmise, melyben öt felnőtt keresztelkedik meg, 18.30 órakor. Várjuk erre az esti misére a testvéreket, hogy szeretettel be tudjuk fogadni új keresztény testvéreinket. Ugyanakkor ismét indul alapvető hittan kurzus, január 10-én, kedden, 19.00 órától olyan felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, vagy meg vannak keresztelve, de már nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók.

Ünnepi nyitva tartás:

A Plébánia Hivatal és Urnatemetői iroda az idén,

december 27-én, délelőtt 08.00 – 12.00-ig és

december 28-án délután 15.00 – 19.00 –ig tart nyitva. Ezekben az időpontokban lehet szentmise szándékot kérni a 2023-as évre és a Miseszövetségbe is belépni az újévre, ami azt jelenti, hogy minden hónapban négy misét ajánlunk fel a tagokért, élő és elhunyt családtagjaikért és papi hivatásokért.

A Templom és az Urnatemető december 25-től január 8-ig ünnepi rend szerint tart nyitva, azaz délelőtt 08.00 – 12.00-ig, délután pedig 16.30 – 19.00-ig.

Szeretnénk köszönetet mondani a testvéreknek az adventi és karácsonyi idő előkészítésében nyújtott sokrétű támogatásért, anyagi segítségért. Kívánunk a plébánia és a templom munkatársai nevében áldott, békés és szeretettel teljes karácsonyi ünnepeket!

keyboard_arrow_up
X