XVI. Benedek emeritus pápa földi útját befejezte, és 2022. december 31-én, 09.34 perckor hazatért a Mennyei Atya Házába. A gondviselő Isten iránt érzett, hálatelt szívvel gondolunk személyére. Joseph Ratzinger, majd XVI. Benedek egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása és bölcsessége egész nemzedékeknek mutatott irányt. Ferenc pápához csatlakozva kérjük a testvéreket, hogy imáikban emlékezzen meg Róla, valamint imádkozzunk Szentatyánkért és az Egyházért. Holtteste január 2-tól hétfőtől lesz felravatalozva a Szent Péter Bazilikában, ahol bárki leróhatja kegyeletét. Temetését Ferenc pápa végzi, január 5-én, csütörtökön a Szent Péter téren.

Templomunkban ünnepi Requiem lesz XVI.Benedek emeritus pápáért, január 7-én, szombaton, 18.30 órakor. A gyászmisén Farkas Ferenc káplán atya mondja a beszédet, aki személyesen részt vett Benedek pápa temetésén Rómában.

Január 1-én, vasárnap, Szűz Mária Isten Anyja főünnepén, Újév napján, vasárnapi miserendet tartunk. Az újévi ünnepi szentmise este 18.30 órakor kezdődik.

Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke, Karácsonyi Matutinumot énekel, január 4-én, szerdán, az esti mise utáni csendes Szentségimádást követően 20.00 órától.

Január 6-án pénteken, Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepét – bár hétköznapra esik -, mindannyian szentmisével ünnepeljük (parancsolt ünnep). Templomunkban három mise lesz, reggel 08.00; délelőtt 10.00 és az esti, 18.30 órai ünnepi szentmise, melyben vízszentelés, valamint felnőtteket keresztelünk meg. Várjuk erre az esti misére a testvéreket, hogy szeretettel be tudjuk fogadni új keresztény testvéreinket.

Újabb alapvető hittan kurzus indul, január 10-én, kedden, 19.00 órától, melyre olyan felnőtteket várunk, akik szeretnének megkeresztelkedni, vagy meg vannak keresztelve, de már nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Érdeklődni, jelentkezni a plébánia hivatalban lehet, vagy pedig az első találkozáskor, január 10-én, a plébánia közösségi termében.

Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe, január 8-án, jövő vasárnap lesz. Utána az évközi idő következi az Egyház liturgiájában.

A Vízkeresztkor újonnan megszentelt vízzel szívesen megáldjuk azoknak a testvéreknek a lakását, akik ezt kérik. A lakásszentelést a plébánia hivatalban lehet kérni, személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

Hittanóráinkata téli szünet után –, január 9-től folytatjuk.

Ünnepi nyitva tartás: A Templom és az Urnatemető egészen január 8-ig ünnepi rend szerint tart nyitva, azaz délelőtt 07.30 – 12.00-ig, délután pedig 16.30 – 19.00-ig.

Hálásan köszönjük a kedves testvérek adományait templomunk fűtésére, hogy a karácsonyi ünnepkört fűtött templomban ünnepelhetjük. Szeretnénk köszönetet mondani a testvéreknek mindazért a sok-sok személyes figyelmességért és ajándékért, amit üzenetekben és személyesen kaptunk. Isten áldása kísérje mindnyájunk életét az újesztendőben.

keyboard_arrow_up
X