Nagyböjti élelmiszer csomag és adománygyűjtés eredményeként Plébániánk Karitásza 25 csomagot és 32 élelmiszervásárlási utalványt osztott ki, ami azt jelenti, hogy az idei Húsvétra összesen 57 családnak tudtunk segíteni és 245.250.- Ft. adomány gyűlt össze. Minden kedves testvérünknek a rászorulók nevében is hálásan köszönjük adományaitokat.

A Szentföld szent helyeinek támogatására megtartott múlt vasárnapi gyűjtés eredménye 123.400.- Ft. volt templomunkban volt, melyet szintén köszönünk, és amelyet a héten továbbítottunk.

Virágvasárnap, április 2-án, 10.00 órakor ünnepi bevonulás, Jézus Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Barkaszentelés a templom előtt, majd a hittanos gyerekek ágakat és ruhákat terítenek a menet elé. Utána elhangzik a Passio, melyet a Capella Theresiana ad elő. Ezután ünnepi szentmise.

Nagyhétfőn, április 3-án, az esti Szentségimádás és Vesperás elmarad, de az esti szentmisére imaszándékokat szívesen fogadunk hétfőn 17.00 óráig a plébánia e-mail címére.

Nagyszerdán, április 5-én, az esti csendes Szentségimádás elmarad, azonban 19.15-kor kezdődik a nagycsütörtök előesti Lamentáció, az Olvasmányos Imaóra.

Nagycsütörtökön, április 6-án, Krizmaszentelési mise lesz 10.00-kor a Szent István Bazilikában. A püspök papjaival megújítja papi ígéreteit és megszenteli a szentségek kiszolgáltatásához az olajakat.

Templomunkban, 18.30-kor kezdődik az esti mise az Utolsó Vacsora emlékére, melyben a lábmosás szertartása, majd pedig oltárfosztás. Ez után, kb.20.00-kor a nagypéntek előesti Lamentáció.

Nagypénteken, április 7-én, Keresztút lesz, Urunk kereszthalálának órájában, azaz délután 3 órakor. Sík Sándor versét, Kováts Adél színművésznő, a Radnóti Szinház igazgatója imádkozza.

18.30-kor kezdődik az Úr Szenvedésének Ünneplése. A Passiot a Capella Theresiana énekli, majd a könyörgések következnek az egész világért, ezután a Kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolat, majd áldoztatás és a Szent Sír megnyitása.  Utána, kb. 20.30-kor imavirrasztás a Szent Sírnál.

Nagyszombaton, április 8-án, reggel 08.00 órakor kezdődik a nagyszombati Lamentáció. A templom egész nyitva tart és a Szent Sírnál csendes imádságra várjuk a testvéreket.

Este, a Húsvéti Vigília, Urunk Feltámadásának ünneplése, 18.30-kor kezdődik. Tűz-és Húsvéti gyertyaszentelés a templom előtt, utána a Fény bevonulás és a Húsvéti Örömének. Ezután Isten Igéjének liturgiája, majd Felnőtt keresztelés és bérmálás lesz. Ezt követi az ünnepi szentmise, melynek végén kb. 21.00-kor indul a Feltámadási körmenet, mely a templomban az áldással ér véget.

Nagycsütörtök, nagypéntek nagyszombaton a templomot reggel 08.00 órakor nyitjuk. Mindhárom napon reggel 08.00-09.00 óráig gyóntatás van. Nagycsütörtökön és Nagypénteken az esti szertartás után is, kb. 20.00 órától 22.00 óráig szintén lesz lehetőség a gyónásra, a templomot 22.00-kor zárjuk.

Húsvétvasárnap, április 9-én a reggel 09.00 órai szentmise végén húsvéti ételszentelés lesz, tehát akik 09.00 órára, vagy akik 10.00 órára jönnek misére elhozhatják a húsvéti tojást, sonkát, kalácsot megszenteltetni. A 10.00-kor kezdődő ünnepi szentmisén a Budapesti Énekes Iskola, Werner: Missa Contrapunctata című miséjét énekli.

Húsvéthétfőn, április 10-én, három szentmise lesz templomunkban. Reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor. A misék végén a húsvéti vigília szertartásában megáldott keresztvízzel megszenteljük és a szentföldi illatos nárdus olajjal megáldjuk a lányokat, asszonyokat, emlékezve arra, hogy az asszonyok mentek ki először Jézus sírjához testét lemosni és bekenni illatos olajjal és így ők lehettek az üres sír és a feltámadás első tanúi.

Online közvetítés a nagyhéten háromszor lesz, Virágvasárnap és Húsvétvasárnap délelőtt 10.00 órakor, valamint a nagypénteki keresztút délután 3 órakor.

Minden kedves Testvérünket várunk a szertartásokra, hogy együtt átélve megváltásunk szent titkait, örömmel ünnepelhessük Urunk Feltámadását. Így kívánunk mindnyájatoknak kegyelemmel teljes Nagyhetet és Húsvétot!

keyboard_arrow_up
X