Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, az idei évben, a mai vasárnapra esik. Ezért a 10.00 órai szentmise végén imádkozzuk el a Kármel-Szűzanya imáját és ajánljuk közbenjárásába tisztulás állapotában lévő lelkeket, családtagjainkat és önmagunkat.

Szent Egyed Közösség nyári táborozást szervezett az ukrajnai háború miatt Magyarországon lévő gyermekek számára. A mai vasárnapon a Közösség önkéntesei gyűjtenek a templom ajtóban a háború sújtotta területekről érkezett gyerekek számára. Testvéreink adományait hálásan köszönjük!

Új Kármelhegyi Szűzanya szoborra az adománygyűjtés során, az elmúlt öt hét alatt összesen 1.523.000.- Ft. jött össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak. Az adományozás lehetséges készpénzben, csekken, vagy átutalással. Mindhárom esetben kérjük ráírni, hogy a Kármelhegyi Szűzanya szobrára. A testvérek kérésére, akik névtelenül szeretnének adományt adni, erre is van lehetőség az ellopott szobor egykori helyén lévő perselybe. Köszönjük szépen!

Nagyszülők és Idősek világnapja, Szent Anna és Szent Joakim ünnepéhez kapcsolódóan, június 23-án, jövő vasárnap lesz. Ferenc pápa külön üzenetet is küldött erre az alkalomra a nagyszülők számára.

Így jövő vasárnap, minden szentmise után, külön áldásban részesítjük a nagyszülőket és idős testvéreinket. Várjuk mindnyájukat szeretettel!

_____________________________________________________________________________________

Imádság a Kármelhegyi Szűzanya közbenjárását kérve, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Kármel kegyes Szűzanyja, aki a megdicsőült Egyház öröme, a zarándok Egyház segítsége vagy, légy a szenvedő Egyház támasza!  Nyújtsd ki kegyes jobbodat a lelkek fölé, akik a tisztítótűzben vezekelnek, és járj közben értük, hogy hamarosan bebocsátást nyerjenek és a menny, boldogító látására jussanak.

Emlékezz meg, ó Szentséges Szűz, különösképpen rokonaimról, s mindazon lelkekről, akik a leginkább elhagyatottak és segítség nélkül maradtak. Áraszd ki, ó legkegyesebb Mária, Jézus Krisztus vérének érdemeit bőségesen az Úr választottaira, hogy felüdülést találjanak az örök boldogságban.

És ti, áldott lelkek, akik oly sok mindent elérhettek Istennél imádságaitok által, járjatok közben értük, és szabadítsátok ki minden lelki és testi veszedelemből; védelmezzétek családjainkat, hogy mindannyian bebocsátást nyerjünk az örök boldogságba. Ámen.

keyboard_arrow_up
X