Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepén, október 8-án, kezdődik az imanyolcad plébániánkért. Ez azt jelenti, hogy nyolc napon át, minden este a rózsafüzér imádsághoz kapcsolódóan egy-egy Szent Teréz idézet alapján, más és más testvérünktől rövid elmélkedést hallunk, majd imádkozunk plébániai közösségünkért. Az első ma 17.45-kor kezdődik. Október 9-12-ig, a megszokott időpontban, az esti mise után, kb. 19.00 órakor kezdődik.

Október 13. péntek, 17.45: Rózsafüzér és Szt. Teréz imanyolcad. Vezeti: Nyilas Tünde Mária lelkipásztori munkatárs; 18:30: Koncelebrációs szentmise az espereskerület papjaival. Főcelebráns: Fábry Kornél püspök, homíliát mond: Kovács Zoltán a Szt. István Bazilika plébános helyettese.

Október 14. szombat, 15.00: Szentmise, cserkészcsapatunk alapításának 100. évfordulóján. Főceklebráns: Rónaszéki János káplán, egykori cserkészünk. 17.15: Rózsafüzér és Szent Teréz imanyolcad, vezeti: Farkas Ágnes nővér; 18.00: Szent Teréz Vesperás, vezeti: Farkas Ferenc káplán, 18.30: Lelkigyakorlatos szentmise, melyen Kálmán Peregrin ferences atya vezeti az elmélkedést és gyóntat. Mindkét liturgián a Capella Theresiana énekel. Este kb. 19.30-tól Flamenco táncest a templomkertben.

Október 15. vasárnap, 10.00: Ünnepi szentmise, főcelebráns: Horváth Zoltán kanonok, plébános. Közreműködik: Los Gringos Együttes, énekkarral, a Misa Andina (Andok-mise) hangzik el. Utána, kb. 11.00 órakor Szent Teréz körmenet, melyen a Bartók Zenekonzervatórium fúvósai játszanak. A körmenet végén utcatábla avatásra kerül sor. 17.30 órakor a plébániai közösségek rózsafüzére. Este kb.19.30-kor, Kollár-Klemencz László: Öreg Banda c. zenés irodalmi estjével fejeződik be a szabadtéri program.

Október 14.-én és 15.-én, a templomkertben színes családi programok, játékok, ének-és zenekarok, báb-műsorok és előadások, valamint kézműves foglalkozások gyerekeknek és vendéglátás várják a búcsúba érkező terézvárosiakat és a vendégeket. Mindenkit szeretettel várunk!

1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottaiért, akik itt a pesti utcákon áldozták életüket a szabadságért, valamint Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért lesz szentmise, nemzeti ünnepünkön, október 23-án, hétfőn, 18.30 órakor. Közreműködnek a Rotunda énekegyüttes, akik Tolcsvay: Magyar miséjét éneklik. Szólisták: Sáfár Mónika, Sasvári Sándor és Tolcsvay László.

keyboard_arrow_up
X