Advent 4. vasárnapja, az idén egyúttal Szenteste. Ezért csak két szentmise lesz délelőtt, 09.00 és 10.00 órakor, a déli és esti elmarad. 15.00-kor a hittanos gyerekek pásztorjátéka Gerencsér Lilla hitoktatónk rendezésében. Éjszaka, 22.45-tól a karácsonyi matutínumot, olvasmányos imaórát énekeljük, melyben elhangzik a martirológium, Jézus Születésének meghirdetése. Ezt követően, 23.30-tól karácsonyi orgonamuzsika és gyóntatás lesz, majd pedig kezdődik az ÉJFÉLI MISE, melynek elején a kis Jézus jászolba helyezése.

KARÁCSONY FŐÜNNEPÉN, december 25-én, hétfőn, vasárnapi miserend van. Délelőtt 10.00-kor ünnepi szentmise, melyen a Bp-i Énekes Iskola, Mozart:  C-dúr „Piccolomini”-miséjét énekli.

Karácsony másodnapján, december 26-án, kedden, Szent István első vértanú ünnepén, három szentmise lesz, reggel 08.00-kor, délelőtt 10.00-kor és este 18.30-kor.

Szent János apostol ünnepén, december 27-én, szerdán, az esti mise után, 19.00-kor borszentelés, János-áldás lesz. Mindenki hozza el saját borát, vagy azt az üveg bort, amely az ünnepi asztalra kerül.

XVI. Benedek pápa halálának 1. évfordulóján szentmise lesz templomunkban, december 30-án, szombaton, délelőtt 10.00 órakor. Szeretettel várunk mindenkit, akik tisztelték és szerették.

SZENT CSALÁD vasárnapja, december 31. az idén egyúttal Szilveszter is. Ezért délelőtt csak két szentmise lesz, 09.00–kor és 10.00 órakor kezdődik az ünnepi mise a Főegyházmegyénk Családok ünnepe. A 12.0 órai elmarad. A misén közreműködik, immár hagyományosan a Benyus Testvérek Családi ének-és zenekara. Hívjuk a kisgyermekes fiatal családokat is, akiknek gyermekei odaülhetnek az oltár mellé a zenekarhoz. Akik elhozzák a karácsonyi csengőjüket, akkor ők csengethetnek majd! 11:00-kor két tanúságtétel hangzik el a házasságról, családról, az egyik egy orvos házaspár, Herényiék: Bulcsú és Márta, valamint a 777-ből jól ismert Mártí házaspár: Zoltán és Lilla. Mindkét család a mi terézvárosi közösségünkhöz tartozik. Ezt követi a családok megáldása. Itt nagyon örülnénk, ha a nagyszülőket is el tudnák hozni, hogy három generáció: nagyszülő, szülő és gyerekek kérhetnék együtt a családi életükre az áldást. Kb. 11:45-től szeretetvendégség következik. A vendéglátásról mi gondoskodunk, de a karácsonyi asztalról megmaradt bejglit is el lehet hozni a közös nagy családi asztalra. Ezen az estén, azaz Szilveszterkor 18.30-kor lesz az évvégi hálaadó szentmise, plébánosi beszámoló és Te Deum. Éjszaka 23.30-tól szentségimádás, majd éjfélkor elimádkozzuk a Himnuszt, újévköszöntés és pezsgős koccintás.

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA, Újév napján, január 1-én, hétfőn, három szentmise lesz. Délelőtt 10.00 és 12:00-kor, a 09.00 órai elmarad. Az Újévi ünnepi mise, este 18.30-kor kezdődik, melyen új ministránsokat avatunk.

VÍZKERESZT, Urunk Megjelenése ünnepén, január 6-án, szombaton, három szentmise lesz, reggel 08.00 és 10.00-kor. Az ünnepi nagymise, este 18.30-kor, melyen három felnőttet keresztelünk. Akik felnőttként szintén szeretnének megkeresztelkedni, szeretettel várjuk az újabb alapvető hittan kurzusunkra, mely január 9-én kezdődik.

KARÁCSONYI MISEREND a Szent Teréz templomban

December 24. advent 4. vasárnap (parancsolt ünnep)

Két szentmise van délelőtt, a déli és esti mise elmarad!

09:00 Diákmise

10:00 Nagymise

15:00 Pásztorjáték, majd a templomi Betlehem megnyitása

16:00-tól a templom zárva tart

22.45-től a templomot kinyitjuk: karácsonyi matutinum, olvasmányos imaórát énekeljük, Martirológium, Jézus Születésének meghirdetése, orgona muzsika és gyónási lehetőség.

24.00 ÉJFÉLI MISE – Kis Jézus jászolba helyezése

December 25. hétfő KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE FŐÜNNEPE (parancsolt ünnep)

09:00 Diákmise

10:00 KARÁCSONYI ünnepi szentmise. Mozart: C-dúr „Piccolomini”-mise – Budapesti Énekes Iskola

12:00 Szentmise

18:30 Szentmise

December 26. kedd Karácsony második napja, Szent István első vértanú (tanácsolt ünnep)

Három szentmise van!

08:00 Szentmise

10:00 Ünnepi szentmise

18:30 Szentmise

December 27. szerda Szent János apostol

18:30 Szentmise után borszentelés – „Szent János-áldás”

December 31. vasárnap SZENT CSALÁD ÜNNEPE (parancsolt ünnep)

Két szentmise van délelőtt, a déli mise elmarad és este már a Szilveszteri hálaadó mise lesz!

09:00 Diákmise

10:00 SZENT CSALÁD ünnepi szentmise. Benyus Családi ének-és zenekar

11:00 Tanúságtételek: Herényi házaspár: Bulcsú és Márta; valamint a Mártí házaspár: Zoltán és Lilla 11: 11:20 Családok megáldása, Vendéglátás, kötetlen együttlét az alagsori hittanteremben.

18:30 ÉV VÉGI HÁLAADÓ szentmise, plébánosi beszámoló a 2023-as évről és Te Deum, majd pedig a Férfikör forralt bort és teát oszt a templomkerti karácsonyfánál, Betlehemnél.

23.30 Csendes Szentségimádás

24.00 Himnusz, Újév köszöntés (pezsgős koccintás a hittanteremben)

Január 1. hétfő SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA – ÚJÉV főünnepe (parancsolt ünnep)

Három szentmise van: kettő délelőtt, a reggeli 09.00 órai elmarad. Este 18.30 órai az ünnepi mise.

10:00 Szentmise

12:00 Szentmise

18:30 ÚJÉVI ünnepi szentmise és ministránsavatás

Január 6. szombat VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE főünnepe (parancsolt ünnep)

Három szentmise van!

08:00 Szentmise

10:00 Szentmise

18:30 VÍZKERESZT ünnepi szentmise, vízszentelés és felnőtt keresztelés

Január 7. vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE ünnepe (parancsolt ünnep)

Vasárnapi miserend van!

10.00 Ünnepi szentmise és keresztelés

Szent Teréz templom ünnepi nyitvatartása

December 24. vasárnap, Advent 4. vasárnap, Szenteste

08:30 – 11:00 óráig

14:30 – 15:45 óráig

23:30 – 01:00 óráig

December 25. hétfő, KARÁCSONY főünnepe

08:30 – 13:00 óráig

16:30 – 19:30 óráig

December 26. kedd, Karácsony másodnapja

07:30 – 12:00 óráig

16:30 – 19:00 óráig 

December 27. szerda, 28. csütörtök, 29. péntek, 30. szombat

07:30 – 12:00 óráig

16:30 – 19:00 óráig

December 31. vasárnap, SZENT CSALÁD ünnepe, Szilveszteri hálaadás

08:30 – 12:00 óráig

16:30 – 19:30 óráig

23:30 – 24:00 óráig

Január 1. hétfő, SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA, Újév főünnepe

09:30 – 13:00 óráig

16:30 – 19:30 óráig

Január 6. szombat, VÍZKERESZT főünnepe

07:30 – 12:00 óráig

16:30 – 19:30 óráig

Január 7. vasárnap, URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE ünnep

08:30 – 13:00 óráig

16:30 – 19:30 óráig

keyboard_arrow_up
X