Ökumenikus imahét 8. napján, Keresztények és Zsidók Imaórájára kerül sor templomunkban ma, január 28-án, vasárnap, 17.00 órakor. Igét hirdet és az imaórát vezeti Snell György püspök és Frőlich Róbert országos főrabbi, imát mondanak Steinbach József református püspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint az ortodox, az unitárius, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az adventista egyházak magyarországi vezetői. Közreműködik Fekete László főkántor a Dohány utcai zsinagógából, Merczel György kántor-karnagy és a Taizé-i ifjúsági ének-és zenekar.

Plébániánk idei nagy zarándoklatára, Európa első keresztény országába, Ciprusra jelentkezettek számára vetített képekkel, a Ciprusról érkezett idegenvezető tart tájékoztatót február 1-én, csütörtökön, az esti mise után 19.00 órakor a plébánia alagsori hittantermében. Szeretettel várjuk a résztvevőket, a még pótlistán várakozókat és minden érdeklődőt. Ezen a csütörtökön a Biblia óra elmarad, a hittanosokat is hívjuk az előadásra.

Urunk Bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, február 2-án, pénteken lesz, amely egyúttal elsőpéntek is. Reggel 08.00 órakor és este 18.30 órakor van szentmise. Az esti ünnepi mise gyertyaszenteléssel és körmenettel kezdődik. Mivel ez a nap a szerzetesek világnapja, ezért tanúságtételt is hallhatunk a szerzetesi hivatásról. A körmeneten és az ünnepi szentmisén a Schola Academica fog közreműködni.

Szent Balázs püspök és vértanú napja, február 3. szombat. Ezen a napon, valamint a következő vasárnap, február 4-én, a szentmisék végén külön Balázs-áldásban részesítjük a kedves testvéreket.

Lourdes-i Szűzanya jelenésének 160. évfordulója február 11-én, vasárnap lesz. Ez a nap a betegek világnapja. Előtte kilencedet imádkozunk betegeinkért, február 3-11-ig. Hétköznapokon az esti mise után 19.00 órakor, vasárnap 18.00 órakor kezdődik a közös ima, elmélkedés és gyertyás körmenet. Szeretettel várjuk a betegeket, gondozóikat, családtagjaikat és minden testvérünket.

A betegek világnapján, közösségben szolgáltatjuk ki a betegek kenete szentségét templomunkban. Akik a szentség felvételét kérik, elmúlt már 60 évesek, vagy valamilyen betegséggel küzdenek, kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében személyesen vagy telefonon (Te.sz.: 321-8886). A szentség felvétele február 11-én, a 10.00 órai nagymisén lesz, előtte a jelentkezettek számára lelki napot tartunk, február 10-én, szombaton, 10.00 órától, ahol gyónási lehetőség is lesz. A lelki napot vezeti: Kampfmüller Sándor atya, budapesti kórházlelkész.

keyboard_arrow_up
X