Tartós élelmiszer gyűjtés a Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele alapján, jövő vasárnaptól, március 4 – 11 – ig lesz. Templomunkban a bejárattól balra található raktárba kérjük elhelyezni a rászorulóknak szánt tartós élelmiszereket, melyeket előre is köszönünk. Kérjük, hogy a raktár előtt elhelyezett ládába, dobják be olyan családok, egyedülállók neveit és címeit, akiket szívesen ajánlanak, hogy részükre ezeket az élelmiszer csomagokat kiosszuk.

Az idei elsőáldozásra jelentkező gyermekek szülei számára, szülői megbeszélés lesz, február 28-án, szerdán, 16.30 órakor a plébánia alagsori hittantermében. Várjuk azokat a kedves szülőket, akiknek gyermeke már második éve tanul hittant és szeretnék, hogy az idén, Urunk Mennybemenetel vasárnapján, május 13-án elsőáldozó legyen. A szentgyónásra és szentáldozásra előkészítő gyakorlati hitoktatás, mely a templomban lesz, majd Húsvét után, áprilisban kezdődik.

Keresztút járás nagyböjt péntekjein. Ezen a héten, pénteken, március 2-án, mely egyúttal elsőpéntek is, 17.45 órakor, a szerdai felnőtt hittancsoport vezeti a keresztutat. A reggeli és esti szentmisék előtt és alatt gyóntatás van.

Ökumenikus Világimanap, március 2-án, szintén pénteken, 17.00 órakor kezdődik, melyet a belvárosi keresztény egyházközségekkel együtt plébániánk asszonyköre rendez az alagsori hittanteremben. Témája: Suriname, egy Dél-Amerikai kis országban élő keresztény testvéreink életének megismerése és az imádság. Igét hirdet: Horváth Zoltán plébános atya. Kérjük, hogy aki tud süteményt illetve üdítőt hozzon erre az alkalomra, hogy az imádság után a jelenlévőket vendégül láthassuk. Előre is köszönjük.

Boldog Meszlényi Zoltán püspök-vértanú ereklyéje elött, emléknapja előestéjén, március 3-án, szombaton, 19.15-kor vesperást imádkozunk a belvárosi esperes kerület papjaival. Az imádságot vezeti és szentbeszédet mond: Dr.Cserháti Ferenc püspök.

Az év elején postázott, egyházi hozzájárulással kapcsolatos tájékoztató és köszönő levelünkre eddig érkezett visszajelzéseket az adatok pontosítására hálásan köszönjük és kérjük, hogy akinek még bármilyen észrevétele van, vagy nem kapott ilyen levelet, pedig befizette az adóját, keresse meg plébániánk irodáját telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Új díjszabás lép életbe március 1-től a templom urnatemetőjében. Egyes urnafülkék ára olcsóbb lett, illetve másoké emelkedett. A részletekről a plébánia hivatalban lehet érdeklődni. Terveink szerint az idén bővíteni is szeretnénk az urnatemetőt.

Katolikus Iskolák támogatására országos adománygyűjtés van a Püspöki Konferencia rendelkezésére a mai vasárnap. Mi is erre a célra kérjük majd a kedves testvérek adományait.

+Dr.Szilágyi Tiborné, Lenke néni, – aki a Szent Teréz Nyugdíjas Klubunk alapító-elnöke volt -, temetése, február 27-én, kedden, 17.30 órakor lesz itt a templom urnatemetőjében.

A Káposztásmegyeri Karitász, húsvéti ajándéktárgyakat kínál a templom előterében, melynek bevételét a csángó gyermekek támogatására fordítják.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk, március 19-21-ig, az esti szentmisékhez kapcsolódóan lesz, melyet P.Barsi Balázs ferences atya vezet.

keyboard_arrow_up
X