Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe, március 19-én, hétfőn lesz. Az esti 18.30 órai ünnepi szentmisét Barsi Balázs ferences atya mondja, aki a homíliában megkezdi a három napos szentbeszéd sorozatot. A mise után Szentségimádás lesz, közben pedig gyóntatás.

Nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban, ezen a héten hétfőn, kedden és szerdán lesz, március 19–21–ig, az esti 18.30 órai misében, melyet Barsi Balázs ferences atya vezet. A záró szentmisén, március 21-én, szerdán, a Schola Academica fog énekével közreműködni.

Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés a múlt vasárnappal lezárult. Hálásan köszönjük a sok ajándékot, melyet a kedves testvérek a templomba elhoztak. A közel 50 csomagot – az ajánlások alapján – jövő héten osztjuk ki a rászorulóknak.

A Szent Teréz nyugdíjas klub összejövetele március 22-én 16.30 órakor az alagsori hittanteremben lesz. Jobbágy Zoltán tart előadást „Szent József a hallgatag szent” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Keresztút járás nagyböjt péntekjein. Ezen a héten, március 23-án, kivételesen 17.30 órakor kezdődik a keresztút, melyet a Szent István Lovagrend tagjai vezetnek a templomkertben.

Családok Keresztútja lesz a Legio Christi szervezésében, március 24-én, szombaton, 15.00 órai kezdettel az Oktogontól a Hősök teréig az Andrássy úton. A végén szentmise a Hősök terén. Mindenkit, különösen a családokat gyerekekkel, szeretettel várnak.

J.S.Bach születésének 333. évfordulóján, március 21-én, szerdán, Farkas Rózsa cimbalomművész ad koncertet Bach műveiből az esti mise előtt, 17.30-tól.

Szentföldön élő keresztények megsegítésére országos adománygyűjtés van a Püspöki Konferencia rendelkezésére a mai vasárnapon, mi is erre a szándékra kérjük a kedves testvérek adományait.

A Kijevi Művelődési Intézet (KPI) diákkórusa látogatott Budapestre és közreműködnek március 18-án, a mai vasárnap a 10.00 órai nagymise alatt és utána rövid koncertet adnak.

„Szent Erzsébet ábrázolások nyomában a világban” címmel kiállítás látható az altemplomban, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezésében. Egy vetített képes előadásra kerül sor a kiállítás helyszínén, ma délután, 17.00 órai kezdettel, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Virágvasárnappal, március 25.-vel megkezdődik a Nagyhét. Jövő vasárnap, délelőtt 10.00 órakor barkaszentelés, ünnepi bevonulás, Jézus jeruzsálemi bevonulását megjelenítve, majd pedig a Passiót a Capella Theresiana énekli és szentmise lesz. Szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket és családokat, hogy az ünnepi bevonulásban a gyerekek szórják a pálma és barka ágakat, valamint ruhákat Jézus elé. Gyülekező 09.45-től a sekrestyénél és a feladatok elosztása. Aki a 09.00 órai diákmisére jött is maradjon itt és a bevonulás szertartása után elmehet. Azoknak a gyerekeknek pedig, akik a 10.00 órai misére jönnek, elől az első padokban lesz fenntartott helye.

Nagyheti szertartások:

NAGYCSÜTÖRTÖK: március 29.

08.00 – 09.00: Gyóntatás

10.00: Krizmaszentelési koncelebrációs szentmise Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mutatja be a főegyházmegye papjaival a Szent István Bazilikában

18.30: Az Utolsó Vacsora Ünneplése, Koncelebrációs szentmise, Lábmosás szertartása, Oltárfosztás, Lamentációk

20.00 – 22.00: Gyóntatás

 NAGYPÉNTEK: március 30.

08.00 – 09.00: Gyóntatás

15.00: Keresztút, Sík Sándor versét, Dunai Tamás színművész imádkozza

18.30: Az Úr Szenvedésének Ünneplése (Csonkamise), Passió, Egyetemes könyörgések, Hódolat a Szent Kereszt előtt, Szentáldozás, Jézus testének sírba helyezése, imavirrasztás

20.00 – 22.00: Gyóntatás

NAGYSZOMBAT: március 31.

08.00 – 22.00: A Szent Sír látogatható

08.00 – 09.00: Gyóntatás

18.30: Urunk Feltámadásának Ünneplése, Húsvéti Vigília szertartása, Tűzszentelés, Húsvéti Gyertya szentelés, Húsvéti Örömének, Olvasmányok, Felnőtt keresztelés, Vízszentelés, Ünnepi Szentmise

21.00: Feltámadási Körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP: április 1.

09.00: Szentmise, ételszentelés

10.00: Húsvéti Ünnepi Nagymise, melyen elhangzik: Michael Haydn: D-mol miséje

12.00: Szentmise

18.30: Szentmise

keyboard_arrow_up
X