Országos adománygyűjtés lesz a Püspöki Konferencia rendelkezésére, jövő vasárnap, február 23-án, a Katolikus Iskolák fenntartásának támogatására.

Jelmezes gyermekfarsang lesz plébániánkon február 23-án, a hamvazószerda előtti  vasárnapon. Sok szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt délután 15.00 órától az alagsori hittanteremben. Jelmezbemutatóhoz, közös énekléshez, vetélkedőhöz és játékhoz, szívesen fogadunk a részvevőktől egy tálca süteményt vagy üdítőt.

Szállás kérés az Eucharisztikus Kongresszus idejére. Szeptember 13. és 20. között zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a Kárpát-medencéből és világ minden tájáról várunk zarándokokat, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk élő Krisztust, és hogy tanúságot tegyünk a világ felé Isten szeretetéről. „Hospis venit, Christus venit”, azaz, „ha vendég jön, Krisztus jön” – tartja a mondás. Sokak számára akkor válik lehetségessé a részvétel, ha tudunk nekik szállást biztosítani. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy legyenek vendéglátóik a Kongresszusra érkezőknek az egész hétre, vagy csak néhány napra, különös tekintettel a szept. 18-20-i hétvégére, amikorra a legtöbb résztvevő várható. Bővebb információt a szállásadásról ezen a címen találhatunk: http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Misszios_kuldotteknek/2020/csaladi_szallashelyek_felajanlasarol.pdf

Egyházi hozzájárulás (adó) befizetése 2020-ra. Hálásan köszönjük a testvérek befizetett egyházi hozzájárulásait, amelyekkel az elmúlt hetekben támogatták plébániánkat. Azok a testvéreink, akik kötelezettségüknek eleget tettek vagy eleget tesznek, hálásan köszönjük!

HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a nagyböjt, Krisztus Urunk kínszenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére felkészítő szent negyven nap. Február 26-án, este 18.30 órakor kezdődik a nagymise, melyen hamuszentelés, hamvazkodás lesz. Várjuk minden kedves testvérünket, hogy közösségben, imádkozva kezdjük az idei nagyböjtöt.

keyboard_arrow_up
X