Szentmisék és minden nyilvános templomi szertartás, 2020. március 21.-től a járvány veszély időszakának végéig, bizonytalan ideig szünetel!

Kivéve a temetéseket, melyeket a legszűkebb családi körben tarthatunk meg! Kérjük, hogy akinek már lekötött időpontja van keresztelésre, esküvőre, temetésre vagy bármely más szertartásra, jelentkezzen a plébánia hivatal elérhetőségeinek valamelyikén!

A templomot egyelőre nyitva tartjuk, hiszen nagyon fontos, hogy az Eucharisztiában köztünk élő Urunkkal, Jézus Krisztussal találkozhassunk!

Teréz-templom minden nap, hétfőtől-vasárnapig: 08.00 – 15.00 óráig folyamatosan nyitva van, és állandó Szentségimádást tartunk. Egyénileg keressük fel a templomban Jézust, akkor, amikor egyébként is feltétlenül szükséges okból kell eljönnünk otthonról, egyébként lakásunkból, tartsuk a kapcsolatot a templommal és a plébánia hivatallal.

Ezért minden este, a megszokott időpontban, 18.30 órakor élő adásban közvetítjük a koncelebrált szentmisét a facebook oldalunkon keresztül.

Online élő szentmise közvetítés naponta, 18:30 órakor a Teréz-templomból:

https://www.facebook.com/terezplebania/

Ekkor mondjuk el a már előre megkért szentmise szándékokat arra a napra. Ugyanakkor kérhető további szándék is, melyet szívesen belefoglalunk ebbe a napi szentmisébe. Aki eljön a templomba a nyitvatartási időben, személyesen bedobhatja az erre a célra kihelyezett kosárba a felírt szándékokat, de kérheti telefonon is vagy e-mailen. Ugyanakkor szívesen fogadunk felajánlásokat, adományokat átutalással, csekken vagy esetleg a templomi perselybe.

Az MTVA és a RÁDIÓ is szintén minden vasárnap közvetít szentmisét a járvány idején:

Duna Tv: Nagyböjt 4. vasárnapján, 09.00 órakor.

Kossuth Rádió 10.00 órakor, átvéve a Katolikus Rádiótól.

Mária Rádió 10.00 órakor (csütörtökönként 09.00-kor továbbra is a Teréz-templomból).

Apostol Tv: 10.00 és 17.00 órakor.

Bonum Tv: 08.30, 12.00, 17.00, 20.00 órakor.

Mivel nem tudunk eljönni vasárnaponként személyesen a templomba, ezért a járvány idejére, visszavonásig mindenki számára érvényes szentmisén való részvétel a televízión, rádión, illetve az online közvetített mise. Erre azonban úgy készüljünk fel, mintha eljöttünk volna a templomba és csak azt figyelve, imádkozva, válaszolva, énekelve, amit az adott készülék előtt látunk vagy hallunk. Ilyenkor nincs mód szentáldozáshoz járulni, ezért úgynevezett lelkiáldozást végezhetünk, amelyhez a kegyelem állapotában kell lennünk és a következő imát elimádkoznunk, amikor a közvetítésben a szentmise a szentáldozás részhez érkezik.

Ima a lelki áldozáskor:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! (rövid csendet tartunk) A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! (ismét csendet tartunk) Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A szentmise végi áldást pedig keresztvetéssel úgy fogadjuk, mintha személyesen jelen lennénk.

Mindez addig lehetséges, amíg a járvány veszély tart! Utána – reméljük mihamarabb –  várunk a templomba benneteket, mert ismét a templomi, személyes részvétellel teszünk eleget Isten Igéje hallgatásának és Jézus Krisztus asztalához szólító meghívásnak!

Hittanórák, az iskolai és a plébánia csoportok számára egyaránt digitális módon folytatódnak, azaz az iskolákban és a plébánián nem gyűlnek össze a csoportok! Ezek módjáról, online keresik meg a hitoktatók az érintetteket.

Elérhetőségeink:

Plébánia Hivatal

Templom Sekrestyéje:

Atyák:

  • Telefonon: Zoltán atya: +36-1-267-4754; Róbert atya: +36-1-267-4753

  • Emailen: terezplebania@gmail.com (Tárgy: az atya neve)

Bankszámlaszámok:

  • CIB: 11100104-19818740-36000001

  • OTP: 11707024-20462116

keyboard_arrow_up
X