Krisztus Király főünnepén, az egyházi év utolsó vasárnapján, 10.00 órakor kezdődik az ünnepi nagymise.

Teljes búcsú nyerhető elhunytjainkért egész novemberben. Minden nap, aki teheti, éljen ezzel az Egyházunk adta kegyelmi lehetőséggel és segítsük a tisztulásra vágyó lelkeket.

A járvány terjedése miatti szigorító intézkedések a hírlevélben megtalálhatóak.

Néhány a templomunkra és a plébániára vonatkozó intézkedést szeretnénk kiemelni:

  1. Szentmisék rendje vasárnap és hétköznap változatlan marad.

  2. A templom és urnatemető nyitva tartása is változatlan marad.

  3. A sekrestyében egyszerre csak egy fő tartózkodhat, a mosdó zárva van.

  4. A plébánia hivatal és urnatemetői irodában keddenként 09.00 – 13.00 óráig személyesen várjuk a testvérek telefon hívásait, egyébként üzenetrögzítőre kérjük rámondani nevüket, telefonszámukat és visszahívjuk. Péntekenként, 14.00 – 18.00 óráig lehet személyesen ügyintézni. Az irodában is egyszerre csak egy fő tartózkodhat. E-mailt bármikor írhatnak nekünk.

  5. Személyes szentgyónás nem lehetséges, ezért visszavonásig általános feloldozást adunk ma és advent vasárnapjain a karácsonyra készülve. Szombaton este 18.30 órakor és vasárnap délelőtt 10.00 órakor a mise elején azok számára, akik ezt kérik és erre kellő módon felkészültek. Ez azt jelenti, hogy lelkiismiretvizsgálatot tartva, bűneiket megbánva, azok elkerülését őszintén elhatározva, valamint megígérve, hogy amikor legközelebb lehetőségük lesz személyes gyónásra, ezeket a bűneiket is megvallják. Akiknek különleges lelki okból mégis egyéni lelki beszélgetésre vagy gyónásra van szükségük, kérjük beszéljék meg valamelyik atyával telefonon, vagy e-mailen (Zoltán atya: 267-4754; Tibor atya: 267-4753; terezplebania@gmail.com).

  6. A templomban és a plébánián, hittanórák és más közösségi összejövetelek szünetelnek.

  7. Sok közös imádság nálunk az esti mise után, 19.00 órakor szokott kezdődni. Ezek most mind a mise előtti időpontra kerülnek.

Országos adománygyűjtés a Karitász javára. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, a Püspöki Konferencia rendelkezésére, a mai vasárnapon a testvérek adományait, a Karitász támogatására kérjük.

Elhunyt Lisznyay Mária zenetanár, orgonista, templomunk egykori kántorának és zeneszerzőjének, Lisznyay Szabó Gábornak a leánya, aki tanított a katolikus nyári kántorképzőben és a Dohány utcai zsinagóga orgonistája volt. Temetése, november 27-én, pénteken, 14.00 órakor lesz a gyászmisét követően az altemplomban, szülei mellé.

A 9 órai diákmisén, adventre készülve, mivel a gyerekeknek közös adventi koszorúkötést nem tarthatunk, ezért előkészítettünk külön kis csomagokat, melyekbe beletettük mindazt, ami egy ilyen koszorú kötéshez szükséges. A mise után kérjük, hogy a gyerekek jöjjenek ki és vegyék át a csomagot, otthon pedig, szüleikkel együtt készítsék el az adventi koszorút.

Adventi gyertyagyújtás, szombatonként, 18.00 órakor lesz. Az első, november 28-án, melyre várjuk a testvéreket és amelyet élőben is közvetítünk a Facebook oldalunkon.

Adventben, a hétköznap a reggeli Roráté misék 07.00 órakor kezdődnek, így a 08.00 órai misék elmaradnak. Ezek közül is közvetítünk majd a Facebookon azoknak, akik nem tudnak személyesen eljönni.

Templomi kamerarendszer elkészült. Most a próba közvetítések vannak, advent első vasárnapjától már teljes egészében ezen keresztül láthatják majd a testvérek a templomi közvetítéseket. Ismételten köszönetet szeretnénk mondani minden nagylelkű adakozónknak!

keyboard_arrow_up
X