HAMVAZÓSZERDÁN, február 17-én, kivételesen

  • 18.00 órakor kezdődik az ünnepi hamuszentelés szertartása és a hamvazkodás

  • 18.30 órakor az ünnepi nagymise

Kérjük, hogy aki tud, jöjjön el személyesen, de a Facebook oldalunkon is közvetítjük a szertartást és a szentmisét, hogy imádságban, lélekben együtt kezdjük a szent negyven napot.

Böjt a nagyböjtben. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy minden 18 és 60 év közötti megkeresztelt katolikus háromszor étkezhet, egyszeri jóllakással és húsételt 14 éves kortól nem fogyaszthat. Böjt van a nagyböjti idő pénteki napjain, Urunk kínszenvedésére emlékezve, amikor is 14 éves kortól mindenkinek tartózkodnia kell a húsételek fogyasztásától. Mindezen előírások csupán segítik a nagyböjtben az önmagtartóztató életvitelt. Ezért fontos, mindannyiunknak, hogy önmagunk számára tegyünk jó elhatározást, hogy mi az a jó dolog, amiről nagyböjtben önként lemondunk Krisztus Urunkért, aki a mi bűneinkért engesztelésül a saját életéről mondott le.

Keresztutat járunk imádkozva, nagyböjt péntekjein, 17.45-től. Várjuk a testvéreket a templomba, de a Facebookon keresztül is tudnak velünk imádkozni. Az első, február 19-én, pénteken, 17.45-kor kezdődik.

+DR.HAJNAL RÓBERT protonotárius kanonok, pápai káplán, ny.plébános atya, életének 86. papságának 63. évében, az elmúlt héten, kedden, február 9-én az örökkévalóságba költözött. Róbert atya 2014-2018-ig volt kisegítője templomunknak. Kedden, pénteken és szombaton misézett, gyóntatott. Mindig pontosan itt volt, lelkiismeretesen felkészült. Áhítata, imádságos, szerény, kedves egyéniségével hamar belopta magát a terézvárosiak szívébe is. Beszédei, mindig mély teológiai tudásról, irodalmi műveltségről tanúskodtak. Szerette és szívesen idézte a verseket. Örömmel vettünk részt 2018-ban gyémántmiséjén. Róbert atya temetése, február 19-én, pénteken, 16.00 órakor az Angyalföld-Béke téri Szent László templomban lesz. Templomunkban, március 15-én, születésnapján, 17.30 órakor mutatjuk be lelke üdvösségéért az ünnepi gyászmisét.

Jegyeskurzus indul olyan párok számára, akik az idén szeretnének egyházi házasságot kötni. Az alkalmak nagyböjtben, csütörtökönként 18.00 -19.00 óráig lesznek. Első alkalom február 18-án, csütörtökön 18.00 órakor az alagsori nagy hittanteremben személyesen lesz.

Nagyböjt 1. vasárnapján, február 21-én, 10.00 órakor ismét énekel a Capella Theresiana:

Alessandro Scarlatti: Missa Quatuor Vocum miséjét valamint a Magnificat egy részletét és a Miserere mei Deus-t éneklik.

A szombat esti és a vasárnapi misék végén mindazokat, akik Hamvazószerdán nem tudtak eljönni, a hamvazkodás szentelményében részesítjük.

Miseszövetségbe 2021. évre még hamvazószerdáig lehet belépni.

Templomunk fűtésének költségeihez kérjük majd a kedves testvérek szíves segítségét jövő vasárnap, nagyböjt 1. vasárnapján, illetve csekken vagy átutalással. Mindenkor megnyilvánuló szíves támogatásukat előre is köszönjük.

keyboard_arrow_up
X