Országos adománygyűjtés volt a Szentszék kiadásainak támogatására a múlt vasárnap. Templomunkban 82.390.- Ft. jött össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak és amelyet a héten továbbítottunk.

Kármel-hegyi Boldogasszony napján, ünnepi szentmisével ünnepeljük a Szűzanyát 18.30 órakor. A mise után a kegyszobránál külön imádkozunk felajánlva életünket a Szent Szűz oltalmába és a tisztulás állapotában lévő lelkek üdvösségéért. (a hírlevélben található imádságot mindenki hozza magával)

Diakónusi szolgálat. Örömmel látjuk, hogy a nyári időszakban a szabadságok és táborok miatt, valamint hogy Zoltán atya, a Szent István Bazilikában is szolgál, több liturgiát és szertartást végző diakónusainkat, Zarka Dénes állandó diakónusunk és Rónaszéki János diakónus papnövendékünk szolgálatait, valamint a helyettesítőket is a Kedves Testvérek szívesen fogadjátok. Kérjük, hogy imáitokkal és szeretetetekkel segítsétek őket és így minket, atyákat is.

keyboard_arrow_up
X