Krisztus Király főünnepén az ünnepi szentmise 10.00 órakor lesz, melyen az Énekesiskola elsősei énekelnek.

Jeles napok a héten: Hétfő: Szent Cecília, Kedd: Szent Kelemen pápa, Szerda: Dun-Lac Szent András vértanú, Csütörtökön: Alexandriai Szent Katalin emléknapja lesz.

Szent Charbel kilencedünk 7. alkalma, november 22. hétfő, az esti mise után, amikor is kérjük a csodatévő szent közbenjárását a járványtól való szabadulásért.

Szentségimádás, Vesperás és egyéni Szentségi áldás van, szintén hétfőn, november 22-én, 19.00 – 20.00 óráig. Előtte a járvány-misére várjuk a kedves testvérek imaszándékait, hétfőn, 17.00 óráig a plébánia e-mail címére. Egyúttal ez a szentmise, hétfőn 18.30-kor hálaadó szentmise lesz Zoltán atya és pap-évfolyamtársainak papi hivatásukért, felszentelésük 30. évfordulóján.

Tarjányi Béla atya, biblikus professzor emlékkonferencia lesz, november 23-án, kedden, 15.00 órától, melyen Karasszon István református, Tokics Imre, adventista, Szatmári Györgyi és Kocsis Imre katolikus biblikusok tartanak előadást. Várunk minden érdeklődőt.

Adventi koszorúkötéssel készülünk adventre a hittanos gyerekekkel szombaton, 10.00 órától az alagsori hittanteremben. Várunk minden gyermeket, szüleikkel együtt.

Advent szombatjain, így advent első szombatján is, november 27-én, 18.00 órakor gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáját.

Advent első vasárnapján, november 28-án, a 09.00 órai mise után a 10.00 órai mise kezdetekor áldjuk meg a templomudvaron a szabadtéri Betlehemet.

Advent hétköznapjain, november 29-től Roráté szentmisék lesznek reggel 07.00 órakor, így adventben a 08.00 órai misék elmaradnak.

Karácsonyi pásztorjáték próbák szombatonként 13.30 órakor a templomban vannak.

Elkészült az Altöttingi Zarándoklatunkról a fotóalbum. A több mint 60 képet tartalmazó füzet megtekinthető és megrendelhető a sekrestyében 9.800.- Ft-os áron.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, a mise végén megáldjuk és a templom ajtóban kiosztjuk a Szent Erzsébet-kenyeret, mely emlékeztessen bennünket a jótékony szeretetre. A mai vasárnapon a Püspöki Kar rendelkezésére a Karitász támogatására országos adománygyűjtés van. Mi a templom közepén lévő perselybe kérjük az erre a célra szánt szíves adományaikat. A Püspöki Konferencia körlevelében többek között a következőt olvashatjuk:

A XIII. században sokan és talán ma is hajlamosak vagyunk arra, hogy a hajléktalanságra, a szegénységre, a nélkülözésre mint társadalmi jelenségre tekintsünk, olyanra, aminek megvan a maga oka, és egyszerűen a társadalom rendje az, hogy élnek szerencsésebbek és kevésbé szerencsések, és ezzel nekünk semmi teendőnk nincs, oldja meg más. A szolgáló szeretet példája azonban egészen mást vár tőlünk. Szent Erzsébet észrevette a szenvedő embert a maga fájdalmával, arcával, élettörténetével. Jézus tanítását életprogramjának részévé tette: „Éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok” (Mt 25,35), s így közösséget vállalt azokkal, akiktől kortársai mint valami fertőző betegtől fordultak el.

keyboard_arrow_up
X