Isten Igéjének Vasárnapja van. Egyházunk a Szentírást állítja a mai napon a középpontba, melyet, mint Isten által sugalmazott kinyilatkoztatásaként olvasunk és hallgatunk, s amely összeköt bennünket, keresztényeket, de ugyanakkor összekapcsol a választott néppel is.

Keresztények Egységért Ökumenikus Imahét zárása, Keresztény-Zsidó Imaóra lesz, a mai vasárnap, január 23-án, 17.00 órakor. Igét hirdet: Erdő Péter bíboros és Frölich Róbert főrabbi. Imát mondanak a MEÖT tagegyházainak vezetői: görög katolikus, evangélikus, baptista, metodista, adventista, unitárius és pünkösdi egyházakból. Közreműködnek: Fekete László főkántor, Ferenczi Eszter a zsinagóga másodkántora, a Dohány utcai zsinagógából, Merczel György kántorunk és az Imperfectum Együttes. Minden kedves testvérünket szeretettel várunk.

Alapvető hittan indult olyan felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, vagy akiket gyermekkorukban megkereszteltek, de már nem voltak elsőáldozók. Az alkalmak keddenként, 19.00 órakor a plébánia közösségi termében vannak. Ezen a héten még be lehet kapcsolódni a csoportba.

Szent Márton Férfikörünk, a járvány miatti szünet után, az idén ismét újra indul, minden hónap utolsó csütörtökjén, 19.30-kor a plébánia közösségi termében, melynek csoportvezetője Zarka Dénes diakónusunk lett. A következő alkalom, ezen a héten, január 27-én lesz, melyre a régi, de ugyanakkor új tagokat is szeretettel várják.

Görögkatolikus Szent Liturgia lesz templomunkban, jövő vasárnap, január 30-án, 18.30-kor. Balázs Mihály újmisés atya celebrálja, plébániánk papjaival és a meghívott atyákkal együtt. A végén, Mihály atya újmisés áldásban részesít bennünket. Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk.

Előre jelezzük:

Urunk Bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, február 2.-án, következő héten, szerdán lesz. A gyertyaszentelés, körmenet és ünnepi szentmise, 18.30-kor kezdődik, melyen a Schola Academica énekel. Ez a nap a Szerzetesekért Könyörgő Világnap is, ebből az alkalomból, szerzetesi hivatásukról Fazakas Márton csornai és Balogh Piusz gödöllői premontrei apát urak fognak tanúságot tenni, a Premontrei Rend magyarországi tevékenységének 900. évfordulója alkalmából.

Február 11. pedig a Lourdes-i Szűzanya jelenésének napja, a Betegkért Könyörgő Világnap. Február 3-11-ig, esténként Lourdes-i Kilencedet imádkozunk a betegekért. A Betegek Kenete Szentségét, közösségben szolgáltatjuk ki február 13-án, vasárnap, 10.00 órakor. Előtte szombaton délelőtt 10.00 órakor lelki-nap és gyónási lehetőség lesz. A Betegek Kenete felvételére jelentkezni lehet mindazoknak, akik elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen betegséggel küzdenek a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében, személyesen, telefonon, vagy e-mailen.

keyboard_arrow_up
X