Nagyböjt péntekjein Keresztutat járunk, imádkozva, elmélkedve. Ezen a héten, április 8-án, kivételesen 17.30-kor kezdődik, a Szent István Lovagrend tagjai vezetésével a templomkertben (eső esetén a templomban).

Templomunkban április 8-án szentmisét ajánlunk föl +Hévey Gyula egykori plébános atyáért és káplánjaiért. A szentmise után koszorúzás és gyertyagyújtás az embermentő emléktáblájánál a templomkertben.

A „COVID-19 büntetés vagy kegyelem” címmel egy elgondolkodásra indító tárlat nyílt az altemplomban, Topor Márta fotós összeállításában, amely megtekintését szeretettel ajánljuk minden kedves testvérünknek.

Plébániai Karitászunk az idei nagyböjtben az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére a több kisteherautónyi áru mellett összesen 1.097.000.- Ft-ot gyűjtött össze, melyet szintén továbbítottunk. Minden nagylelkű adakozónak hálásan köszönjük! A Szent Erzsébet karitász szívesen fogad jelentkezőket önkéntes munkára a Bp. XIII. ker. Szent László u. 26. szám alatti raktárukba adományválogatásra és a Bp. VIII. ker. Lujza u. 27. szám alatt levő kisraktárukba pedig a menekültek számára, ruhákat, élelmiszereket, tisztálkodó szereket gyűjtenek. Jelentkezni lehet a szenterzsebet@karitaszkozpont.hu e-mail címen.

Nagyböjti lelkigyakorlatos esténk, április 9.-én, a Virágvasárnap előtti szombaton lesz. 18.00 órától csendes Szentségimádás, 18.30-kor Szentmise, melyben az elmélkedést, Szűcs Bálint diakónusunk vezeti. Lehetőség lesz a szentgyónásra, 18.00 – 19.30-ig.

Virágvasárnap, április 10-én, vagyis Urunk szenvedésének vasárnapján az ünnepi nagymise, 10.00 órakor a barkaszenteléssel és az ünnepi bevonulással kezdődik. Ebben részt vehetnek a gyermekek is, aki a Jeruzsálembe érkező Jézus elé terítik ruháikat, valamint barka és pálmaágakat. A 09.00 órai diákmise után, kérjük, hogy a gyerekek maradjanak itt erre a szertartásra és ugyan így azok is, akik 10.00 órára jönnek. Templomunk énekara a Capella Teresiána énekli a Passiót.

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK – KÉT ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT A KÖZÖSSÉGGEL!!!

Nagycsütörtök, április 14. 18:30 órakor: Utolsó Vacsora emlékezetére szentmise, lábmosás szertartása, Oltáriszentség átvitele, oltárfosztás, Lamentációk.

Nagypéntek, április 15. 15:00 órakor Sík Sándor: Keresztútja – Kubik Anna színművész imádkozza.                                                                              18.30 órakor Urunk Szenvedésének szertartása (csonkamise), Passió, Kereszthódolat, Könyörgések, Áldoztatás, Szent Sírba helyezés, Vesperás, virrasztás Jézus sírjánál.

Nagyszombat, április 16. 18:30 órakor: Húsvéti Vigília szertartás, Tűzszentelés, Húsvéti gyertya szentelés, Fény bevonulás, Exultet, Olvasmányok, Keresztvíz szentelés, Keresztségi fogadalom megújítás, Ünnepi Szentmise, kb. 20:30 órakor: Feltámadási Körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP – Krisztus Feltámadása, április 17. 10:00 órakor, Ünnepi Főpap Nagymise, Dr.Cserháti Ferenc püspök

keyboard_arrow_up
X