Betlehem láng érkezik templomunkba a mai napon az esti 18.30 órai szentmisére, melyet azután elvihetünk otthonainkba, hogy a Jézus szülővárosából érkezett láng, emlékeztessen minket a Világ Világosságának születésére, aki a békesség lángját gyújtotta meg eljövetelével az emberi szívekben.

Advent hétköznapjain, hétfőtől-szombatig Roráté szentmisék vannak templomunkban reggel 07.00 órakor. Gyóntatás van hétfőn és kedden, valamint pénteken és szombaton, a Roráté misék alatt.

Szentségimádás, Vesperás és egyéni Szentségi áldás – az idén utoljára -, december 12-én, hétfőn 19.00 órától lesz. Az előtte 18.30 órai szentmisére várjuk az elmúlt évben kapott kegyelmekért a hálaadó imaszándékokat és a kéréseket a plébánia e-mail címére, hétfőn, 17.00 óráig. Szerdán, a minden héten szokásos csendes szentségimádás van a mise után, szintén 19.00 órától.

Adventi lelki este: gyertyagyújtás és gyertyafényes szentmise lesz ezen a héten, szombaton, december 17-én. Elmélkedéseket vezeti a gyertyagyújtás szertartásán 18.00-kor és a misén 18.30-kor Zarka Dénes diakónus. Az atyák pedig felváltva gyóntatnak. Gyertyát hozzunk magunkkal! 19.30-kor a Makám Együttes koncertje zárja ezt a lelki estét.

„Egymillió csillag a szegényekért” karitász kezdeményezésébe kapcsolódunk be mi is. Az újságos asztalnál található gyertyából bárki elvihet, aki legalább 500.- Ft. adományt ad a karitász javára. A gyertya majd világítson karácsony estéjén otthonunkban, azokért, akik nem tudnak emberhez méltó módon ünnepelni.

A plébániai karitász javára beérkezett adományokat és ajánlásokat köszönjük. Ez az adománygyűjtés ezzel a héttel befejeződött. A vásárlási utalványokat a következő héten kiküldjük a rászorulóknak és mindenkit szeretettel várunk szombaton, december 17-én, 11.00 órától az ingyen meleg ebédre a templomkertbe, ahol az önkormányzat jóvoltából egy ajándékcsomagot is szeretnénk kiosztani. Kérjük a testvérek segítségét az előkészítésben és az ebédosztásában.

„Lourdes” című könyv bemutatója lesz, az Új Ember, a Magyar Kurír újság és a Via Sacra zarándokutazási iroda szervezésében a plébánia alagsori hittantermében, december 14-én, szerdán, 15.00 órakor.

Szent Teréz Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele, december 15-én, csütörtökön, 16.00 órától lesz az alagsori nagy hittanteremben. Irodalmi és zenei műsorral várjuk idős, nyugdíjas testvéreinket.

Caldwell, Taylor: Lucanus – Szent Lukács evangélista küzdelmes élete című könyvet, a szentmisék után Csepregi Tibor testvérünk, a könyv fordítója árusítja a templom előterében.

Bertalan Imre őstermelő, ismét hoz mézet a testvéreknek, melyet az előtérben tudnak megvásárolni.

Szentmise szándék kérhető a 2023-as évre a sekrestyében és a plébánia hivatalban.

Miseszövetségbe is be lehet lépni a 2023-as esztendőre, ami azt jelenti, hogy minden hónapban négy misét ajánlunk fel a tagokért, élő és elhunyt családtagjaikért és papi hivatásokért. A tagdíj: 10.000.- Ft.

Ezen a héten, a mai vasárnap, a Capella Theresiana, 10.00 órai nagymisén, Monteverdi misét énekel.

Bartók Zenekonzervatórium Fúvós zenekarának adventi koncertje, december 16-án, pénteken, 17.00-kor.

A Makám Együttes „Ó Gyönyörű Éj” c. karácsonyi koncertje, szombaton, december 17-én, 19.30 órakor kezdődik, melyre jegyek válthatók a sekrestyében 2.500.- Ft.-os áron.

Magnificat Leánykar karácsonyi koncertje pedig, jövő vasárnap, december 18-án, 17.00 órától lesz.

Az Adventben bevezetésre került új magyar fordítású misekönyv kapcsán történt változásokról szeretnénk hétről-hétre tájékoztatni a testvéreket:

A múlt vasárnap a testtartásban bevezetésre került változásokról szóltunk. Most a bűnbánati imában történt változásról szeretnénk tájékoztatni a testvéreket: Az eredeti, latin szöveghez igazodva elmarad Szűz Mária neve előtt a „szeplőtelen” jelző említése. Ezentúl mindnyájan így imádkozunk: „[…] kérem ezért a boldogságos, mindenkor (szeplőtelen) Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket […]”.

Fontos hogy világosan lássuk, hogy ez a változtatás pusztán az imádság fordításában jelent az eddigiekhez képest különbséget, semmiképpen sem érinti és csorbítja hitünk igazságát, miszerint a Szent Szűz szeplőtelenül fogantatott, és a bűn minden szeplője nélkül élte egész emberi életét.

keyboard_arrow_up
X