Isten Igéjének, a Szentírásnak vasárnapját ünnepeli ma az Egyház! Olvassuk minden nap és legyen életünkben, Isten minket személyesen megszólító, eligazító üzenete.

Keresztény-Zsidó imaóra, az ökumenikus imahét 8. napján, annak záró eseménye, templomunkban a mai vasárnapon, 17.00 órakor Erdő Péter bíboros és Frölich Róbert főrabbi vezetésével lesz, a keresztény egyházak püspökeinek, vezetőinek imádságfaival. Közreműködik: a Dohány utcai zsinagóga kántora, Rudas Dániel, orgonán kísér: Ferenczi Eszter, valamint a taizéi énekeket az imperfectum együttes ének-és zenekara vezeti. Az imaóra után, 18:30-kor a szentmisén, szintén az imperfectum együttes végzi a zenei szolgálatot.

Szentségimádás, Vesperás és egyéni Szentségi áldás lesz hétfőn, január 23-án, az esti mise után 19.00 órától. A 18.30 órai szentmisére pedig lehet imaszándékot küldeni a plébánia e-mail címére hétfőn, 17.00 óráig.

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása ünnepe, mely a Szerzetesek Világnapja, február 2-án, csütörtökön lesz. 18.30 órakor gyertyaszentelés és körmenet a templomban, majd ünnepi szentmise, melyen Wettstein József SP atya tesz tanúságot szerzetesi hivatásáról. A körmeneten és a szentmisén a Schola Academica fog énekelni.

Betegek Világnapjához kapcsolódóan, február 12-én, vasárnap, a 10.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki közösségben a Betegek Kenete szentségét azoknak, akik ezt kérik. A Szent Kenet felvételére jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a plébánián mindazoknak, akik elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen súlyos betegséggel küzdenek. Előtte Lourdes-i kilencedet imádkozunk a betegekért február 3-11-ig, az esti mise után 19.00 órakor. A Szent Kenet felvételére felkészítő lelkinap, február 11-én, szombaton 10 órakor lesz, melyet Ferenc atya vezet. Ekkor is lesz szentgyónásra lehetőség, de már az ezt megelőző hetekben is el lehet végezni szentgyónásunkat.

keyboard_arrow_up
X