Húsvétvasárnap, reggel Húsvéti ételek szentelése a 09.00 órai szentmise végén, tehát akik 09.00 órára, vagy akik 10.00 órára jönnek misére elhozhatják a húsvéti tojást, sonkát, kalácsot, bort.

10.00 órakor kezdődik a Húsvéti Ünnepi Szentmise, melyen a Budapesti Énekes Iskola ének-és zenekara Werner: Missa Contrapunctata c. miséjét énekli. Elhangzik Haydn: Hellelúja c.műve is.

Húsvéthétfőn, április 10-én, három szentmise lesz templomunkban. Reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor. A misék végén a húsvéti vigília szertartásában megáldott keresztvízzel megszenteljük és a szentföldi illatos nárdus olajjal megáldjuk a lányokat, asszonyokat, emlékezve arra, hogy az asszonyok mentek ki először Jézus sírjához testét lemosni és bekenni illatos olajjal és így ők lehettek az üres sír és a feltámadás első tanúi

Hévey Gyula terézvárosi plébános, a zsidóüldözés idején életmentő atyáról emlékezünk meg húsvéthétfőn, április 10-én, halálának 70. évfordulójáról az esti 18.30 órai szentmisében. A mise után imádkozunk és megkoszorúzzuk a plébánia falán elhelyezett emléktábláját.

Húsvét nyolcadában, szerdán, április 12-én, 17.30-kor a Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke Húsvéti Vesperást imádkozik Ferenc atya vezetésével, hálát adva a felnőttként megkeresztelt és megbérmált testvéreinkért. A 18.30 órai mise után, csendes szentségimádás lesz.

Húsvét nyolcadának utolsó napján, jövő vasárnap, fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, április 16-án, 17.45 órakor az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzuk.

Köszönetnyilvánítás!

A húsvét megünnepléséhez idén segítséget nyújtott minden kedves testvérünknek szeretnénk köszönetet mondani. Akik a karitász számára adományt adtak a nagyböjti élelmiszer és adománygyűjtés idején; akik pénzbeli adományukkal támogatták a húsvét méltó megünneplését és a húsvéti oltárok díszítését; a templom takarításában és díszítésében végzett munkájukért; az asszisztencia és a Capella Theresiana kórusunk, valamint a héttérben, a sekrestyében végzett sok-sok munkáért; a gyerekek virágvasárnapi, a férfikör nagycsütörtöki, a cserkészek Szent Sír őrzési és a körmenetben végzett szolgálatálért; a plébánián és a templomban minden közreműködő segítségéért és támogatásáért, külön köszönöm Ferenc atyának, akinek papként az első nagyhét, és húsvét ünnepe volt ez, valamint Dénes diakónusunk szolgálataiért, illetve a lelkipásztori kisegítőknek szolgálataiért.

Minden kedves terézvárosi és templomunkba járó kedves testvérünknek és családtagjaiknak áldott, békés húsvétot kívánunk!

keyboard_arrow_up
X