Hittanosaink Napközis Tábora volt az elmúlt héten, a plébánián. A gyerekek és szüleik nevében is hálásan köszönjük hitoktatóinknak, Gerencsér Lillának és Fábián Melindának, valamint a segítőiknek, Kovács Kingának és Horti Csanád papnövendékünknek, és azoknak a testvéreknek, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették a tábor tartalmas megvalósítását.

Plébániánk idei I. Zarándokcsoportja a Prágai Kis Jézus kegyszobrához, melyet Avilai Nagy Szent Teréz minden új sarutlan kármelita kolostor alapításakor magával vitt, június 26-án, hétfőn indul. Találkozás reggel 06.00 órakor a templom előtt. A Pozsony, Tours-i Szent Márton Székesegyház, Prága, Kis Jézus kegyszobra, Brenov, Szent Adalbert kolostora és Brüno, Szent Péter és Pál apostolok temploma értintésével, június 29-én, késő este érkezik haza. A zarándokok imádkoznak az itthon lévőkért, kérjük, hogy az itthon maradottak imádkozzanak a zarándokokért.

Ezen a héten két nagy ünnep is lesz: június 27-én, kedden, Szent László király, június 29-én, csütörtökön, Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepe.

Országos adománygyűjtés a Szentszék kiadásainak támogatására. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésére, jövő vasárnap, július 2-én, Péter-Pál ünnepéhez kapcsolódóan a „Péter-fillérek” adománygyűjtése lesz.

Imperfectum együttessel ünnepeljük a jövő vasárnap, július 2-án, a vasárnap esti 19.30 órai szentmisén Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatásának, azaz Sarlós Boldogasszonynak az ünnepét. Jövő vasárnap tehát ez az esti mise lesz az ünnepi nagymise.

Nyári helyettesítések. A következő héten és a nyár folyamán többször is, egykori káplánunk Csepregi Róbert prefektus atya, valamint a már a testvérek előtt szintén jól ismert Battonyai János mágocsi plébános atya fog helyettesíteni. Fogadjátok az atyákat szeretettel és hálás szívvel köszönjük szolgálatukat.

Új Kármelhegyi Szűzanya szoborra az adománygyűjtés során, az elmúlt két hétben már 342.500.- Ft. jött össze, melyet hálásan köszönünk. Az adományozás lehetséges készpénzben, csekken, vagy átutalással. Mindhárom esetben kérjük ráírni, hogy a Kármelhegyi Szűzanya szobrára. Köszönjük.

keyboard_arrow_up
X